מניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית או התנכלות הינם מעשים אסורים ופסולים על פי דין.

בהתאם לדרישות הדין ובהמשך לפרסומים קודמים, נקבע והוחל באוניברסיטה התקנון למניעת הטרדה מינית.

התקנון קובע כי הטרדה מינית או התנכלות הינם מעשים אסורים ופסולים המהווים עבירות משמעת חמורות.

התקנון מגדיר את אופן הטיפול בתלונות על הטרדה מינית והתנכלות ואת תפקידיו וסמכויותיו של נציב הקבילות לענייני הטרדה מינית.

להלן התקנון למניעת הטרדה מינית שחל באוניברסיטה וכן החקיקה המלאה.

בתלונות על הטרדה מינית או התנכלות וכן בבקשות לקבלת מידע, הדרכה ויעוץ בנושא, לרבות בעניין מניעתן של הטרדה מינית והתנכלות, ניתן לפנות אל הנציבה לענייני הטרדה מינית לפי הפרטים שלהלן:

קמפוס רמת גן

פרופ' מיכל אלברשטיין טל' נייד 050-8862069

גב' מלכה אור-חן טל' נייד 054-5485804

קבלה בבניין 407 חדר 212 בימי ג' בין השעות 08:00-10:00 או בתיאום מראש.

כתובת המיייל hatrada.biu@biu.ac.il

קמפוס צפת

גב' שלומית נשרי- ויסנר טל' נייד 054-4612914

כתובת המייל Shlomit.nishri@biu.ac.il