לוח דרושים

הגשת מועמדות לעבודה סטודנטיאלית

באיזה ימים ושעות את/ה פנוי/ה לעבודה?

(שעות עבודתו של סטודנט לא יחפפו את שעות לימודיו ולא ישולם שכר עבור שעות עבודה חופפות)

יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
באיזה ימים ושעות את/ה פנוי/ה לעבודה בסמסטר ב'?

שעות עבודתו של סטודנט לא יחפפו את שעות לימודיו ולא ישולם שכר עבור שעות עבודה חופפות

יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
העלאת קובץ
גודל הקובץ המקסימלי 1MB