סדנת שיפור השירות

התקיים ב: 
סיכום: 
תמונות מהפעילות: