סדנת השבחת השירות בפקולטה לרפואה בצפת

התקיים ב: 
סיכום: