סדנת פיתוח צוות - מחלקת לוגיסטיקה

התקיים ב: 
סיכום: