קורס "המנהל כמנצח" לסגנים מנהליים

התקיים ב: 
סיכום: 
תמונות מהפעילות: