מענק סיוע לחגים לשנת תשפ"ב

 

אל: ציבור העובדים המנהליים

 

הנדון: מענק לחגים לשנת תשפ"ב

 

מדור פיתוח ארגוני, הדרכה ורווחה שמח להביא לידיעתכם, כי גם השנה תיבחן האפשרות להעניק מענק לחגים מטעם ההנהלה ובשיתוף עם ועד העובדים.

הבקשות למענק ידונו על פי הקריטריונים שנקבעו ע"י הועדה המטפלת בנדון. הועדה מורכבת מנציגי הנהלת האוניברסיטה וועד העובדים.

 

להלן הקריטריונים למתן המענק לחגים:

  1. זכאים להגיש בקשה, עובדים קבועים או עובדים בחוזה מיוחד המועסקים באוניברסיטה 3 שנים לפחות.
  2. הועדה תקבל את החלטותיה על בסיס מצבו הכלכלי של הפונה בהתאם לנתונים שימסרו בטופס הבקשה, כגון: סך הכנסה לנפש, מצב משפחתי, דיור, מצב בריאותי, נכות במשפחה ועל בסיס פרטים רלבנטיים נוספים.
  3. בקשות חריגות תובאנה לשיקול דעת חברי הוועדה.

 

עובדים המעוניינים,  ימלאו את טופס הבקשה בלינק:  https://hr-minhali.biu.ac.il/files/hr-minhali/forms/mnq_lkhgym_lshnt_tshpb.pdf

יש לשלוח את הטופס המלא לכתובת המייל: uriel.reich@biu.ac.il

כמו כן ניתן לקבל את הטפסים במדור לפיתוח ארגוני הדרכה ורווחה –

 בניין 407, חדר 206. ניתן ליצור קשר בטלפון פנימי 8471.

 

 

         בברכה,

אוריאל רייך

רמ"ד פיתוח ארגוני, הדרכה ורווחה

אגף משאבי אנוש