חוברת הדרכה לשנת תשע"ט - 2019

שלום וברכה,

מצ"ב קישור לחוברת הדרכה לשנת תשע"ט , לעיונכם:

/files/hr-minhali/shared/public/general/khvbrt_hdrkh_tsht_2019_-_vnybrsytt_br_yln.pdf

בברכת הצלחה,

צוות מדור פיתוח ארגוני, הדרכה ורווחה