הנחיות לאשור עבודה מינהלית נוספת - תש"פ

עובד מנהלי המבקש לעסוק בעבודה מנהלית נוספת באוניברסיטה או מחוץ לאוניברסיטה,

נדרש למלא טופס בקשה לעבודה מינהלית נוספת מבעוד מועד (לא יאוחר מחודשיים לפני מועד תחילת העבודה המבוקש).

עובדים אשר להם אשור לעבודה מינהלית נוספת נדרשים להגיש בקשה לחידוש האישור.

את הטופס יש לסרוק ולהעביר במייל לגב' יערה יעקובסון, מרכזת לישכת סמנכ"ל משאבי אנוש.     .

 

יש להקפיד ולמלא את הטופס המתאים, טופס אשר לא ימולא כנדרש, יוחזר לעובד ויעכב את הטיפול בבקשה.

 

                                                             

        בברכה,

                                                                                                

                                                                                                             מאור פינקו

                                                                                                       סמנכ"ל משאבי אנוש