הערכות לקראת החופשה המרוכזת - קיץ תש"פ

בהתאם להחלטת פורום הנהלה סוכם על מועד יציאה לחופשה המרוכזת

לשנת תש"פ החל מיום ראשון כ"ו באב עד יום שישי א' באלול (16.8.20-21.8.20)

היציאה לחופשה הינה חובה.

סמנכ"לים, ראשי מנהל הפקולטה ומנהלי יחידות המנהליות והאקדמיות מתבקשים,

להיערך מבעוד מועד ולתכנן את הפעילויות בהתאם למועדי החופשה המרוכזת.

יש לוודא שלא לקיים פעילויות המחייבות נוכחות של עובדים.