יום הבחירות לכנסת - 2.3.20

בהתאם לחוק יסוד הכנסת, יום הבחירות לכנסת ה- 23

אשר יחול ביום שני ו' באדר (2.3.20) – הוא יום שבתון.