קורס למנהלי - מעבדות - תשפ"א

תאריך האירוע: 
מיקום: 
סיכום אירוע: 
תמונות מהאירוע: