חופשה מרוכזת קיץ תשפ"א - מבוטלת

 

עובד/ת יקר/ה,

הרינו להביא לידיעתכם כי בהתאם להחלטת ההנהלה ובתאום עם ועד העובדים, החופשה המרוכזת השנה מבוטלת,

עובד אשר מבקש לצאת לחופשה במהלך הקיץ נדרש לתאם עם הממונה.