תזכורת- חופשה מעל 65 יום

שלום לכולם,

 

הרינו להזכירכם כי במשכורת חודש ינואר 2022 יתבצע קיזוז ימי חופשה מעל 65 ימים.

עובדים אשר לזכותם  מעל 65 ימי חופשה יוכלו נצלם בתאום עם הממונה, עד סוף חודש דצמבר ש.ז. בלבד.

לא ניתן לנצל את הימים לאחר מועד הקיזוז.

See the source image

חופשה נעימה