קורס ניהול באקדמיה לראשי מחלקות חדשים – תשפ"ב סיכום

תאריך האירוע: 
מיקום: 
סיכום אירוע: 
תמונות מהאירוע: