עדכון הוראות הגעה לקמפוס במקרי חשיפה למאומת/מבודד - מעודכן ל- 19/01/22

להלן עדכון הוראות בנושא הגעה לקמפוס:

עובד/ת חבר/ת סגל שנחשף לחולה מאומת יש לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות ואין להגיע לקמפוס אלא לאחר תוצאת בדיקה שלילית (pcr  או אנטיגן מוסדי או אנטיגן  ביתי) לאחר 72 שעות  מיום המגע או השלמת ימי הבידוד (במידה וחיובי) . 

עובד שאינו מחוסן ישלים את ימי הבידוד כפי שדורשות הנחיות משרד הבריאות.  

 עובד שיש בביתו חולה מאומת -במידה ונשמר בידוד אמיתי ואין מגע  על העובד לבצע  בדיקה מהירה אנטיגן מהירה או מפוקחת בעדיפותpcr   לאחר 72 שעות  מהמגע  במידה והיא שלילית יחזור לקמפוס.  

במידה והחולה המאומת אינו מבודד בתוך הבית   עליו להתיחס לעצמו כאל מגע עם חולה מאומת ולנהוג לפי הנחיות משרד הבריאות ואין לחזור לקמפוס אלא עד סיום ימי הבידוד . 

  • לעובד/ת חבר/ת סגל שיש בביתו מבודד, תחת אותה קורת גג, העובד יכול לחזור לקמפוס  ובתנאי שהעובד מחוסן
  • לעובד/ת חבר/ת סגל שאינו מחוסן ויש בביתו תחת אותה קורת גג מבודד עליו להמציא אישור תוצאה (אנטיגן מוסדי או ביתי) שלילית של המבודד ושלו עצמו ואז יוכל לחזור לקמפוס . 
  • לחוזרים מחו"ל יש לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות  ובכל מקרה של ספק יש להתייעץ לפני החזרה לקמפוס עם ממונה הקורונה . 

בכל מקרה, אין להגיע חולים או עם תסמינים לקמפוס.

 

בברכה,

לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש

03-5318534