מפגש ראשי מחלקות ודיקנים - 21/02/2022

תאריך האירוע: 
מיקום: 
סיכום אירוע: 
תמונות מהאירוע: