גב' תמר סדלינסקי

גב'
מדור: 
מערך כ"א מינהלי
גב' תמר סדלינסקי
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 
  • ריכוז ותיאום משימות מערך משאבי אנוש.
  • אחריות על תחום המכרזים הפנימיים והחיצוניים.
  • אחריות על בקרת תקציבי כח אדם מנהלי של האוניברסיטה ובקרת ניצול.