מנהל/ת מחשוב מחקר אקדמי (במכון למדעי הנתונים)

סוג משרה: 
היקף שעות: 
היחידה האירגונית: 
תאריך פרסום: 
תיאור התפקיד: 
כישורים נדרשים: 
הגשת מועמדות: