גב' דינה אוזן

גב'
מדור: 
לשכת סמנכ"ל
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 
  • אחריות וטיפול כולל בעובד המנהלי החל משלב קליטתו באוניברסיטה ועד לפרישתו מהעבודה ביחידות הרשומות מטה:
    הפקולטה למדעי הרוח, לשכת המנכ"ל, לשכת הנשיא, אגף משאבי אנוש, הפקולטה למשפטים, דיקנאט הסטודנטים, מינהל הסטודנטים, הפקולטה למדעי היהדות וברוקדייל.

  • ריכוז הטיפול בועדות קבלה למועמדים לתפקידים מנהליים וטיפול בועדות מלגות לתוכניות מיוחדות.