הגשת מועמדות לעבודה סטודנטיאלית

לציבור הסטודנטים שלום רב,

ברצוננו להדגיש כאשר הינכם מגישים בקשה לעבודה סטודנטיאלית,

יש למלא את שעות העבודה הפנויות כך שאינן יהיו חופפות לשעות הלימודים (גם כאשר אלו אינם קורסים של חובת התייצבות).

ככלל, שעות עבודה אשר יהיו חופפות לשעות לימודים אינם ילקחו בחשבון בגיליון הנוכחות ולא ניתן יהיה לקבל שכר עבורן.

עדכונכם,