גב' אורית ריגר

גב'
מדור: 
מערך כ"א אקדמי
גב' אורית ריגר
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 
  • ניהול ובקרה על כל תחומי הפעילות ביחידת כ"א סגל אקדמי.
  • יישום החלטות אקדמיות.
  • בקרה על מינויים סגל בכיר.