חג שבועות

הרינו להודיעכם כי ערב חג שבועות שחל ביום שלישי ה' בסיון (30.5.17), הוא יום שבתון.

כמו כן, הרינו שמחים להודיעכם כי מנכ"ל האוניברסיטה מר מנחם גרינבלום נאות לבקשת ועד העובדים

ואישר את יום חמישי ז' בסיון (1.6.17) כיום גשר לעובדים.

בתמורה לערב חג שבועות יחויבו העובדים ב-0.19 יום חופשה.

בתמורה ליום הגשר יחויבו העובדים ב-0.50 יום חופשה.

סה"כ יחויבו העובדים ב-0.69 יום חופשה.