בקשה לאישור עבודה מינהלית נוספת - תשע"ח

עובד מנהלי המבקש לעסוק בעבודה מנהלית נוספת באוניברסיטה או מחוץ לאוניברסיטה נדרש למלא טופס בקשה מבעוד מועד (לא יאוחר מחודשיים לפני מועד תחילת העבודה המבוקש).

עובדים אשר להם אשור לעבודה מינהלית נוספת נדרשים להגיש בקשה לחידוש האישור.

ניתן להוריד את הטופס כאן

את הטופס יש לסרוק ולהעביר במייל לגב' איריס גרצ'וק במערך משאבי אנוש לכתובת מייל–    Avnosefet.Acmi@mail.biu.ac.il      

טופס אשר לא ימולא כנדרש, יוחזר לעובד ויעכב את הטיפול בבקשה.

 

                                                                                                                                           בברכה,

                                                                                                                                        מאור פינקו

                                                                                                                                 סמנכ"ל משאבי אנוש