בקשה לאישור עבודה נוספת - תשע"ח

עפ"י הנוהל הקיים עובד מינהלי,  בעל תואר ד"ר,   המבקש לעבוד בעבודה נוספת באקדמיה בשנה"ל תשע"ח יגיש בקשה מפורטת למערך משאבי אנוש.

נבקשכם להגיש את הבקשות עד ליום שני ד' בסיון  תשע"ז (29/05/2017) וזאת על מנת שניתן יהיה לדון בבקשות ולאשר אותן בזמן.

עובדים  שאינם בעלי תואר שלישי- יצרפו  את המלצת הדיקאן/ראש המחלקה והנושא ייעלה לדיון במסגרת וועדת חריגים.

בהתאם להנחיית המנכ"ל, על ההמלצה לכלול הסבר על הקורס אותו  העובד אמור ללמד, ומדוע קיים הצורך לבחור בעובד זה ללמד קורס זה.

את הבקשות לועדת החריגים  יש להגיש עד יום חמישי  ט"ו  באייר תשע"ז (11/05/2017)

המחלקות והפקולטות מתבקשות שלא לבצע שיבוץ סופי של העובדים המינהליים המועסקים במינוי אקדמי עד לקבלת אישור בכתב ממערך משאבי אנוש.

כמו כן, עובד מנהלי המבקש לעסוק בעבודה מנהלית נוספת באוניברסיטה או מחוץ לאוניברסיטה נדרש למלא טופס בקשה מבעוד מועד (לא יאוחר מחודשיים לפני מועד תחילת העבודה המבוקש).

עובדים אשר להם אשור לעבודה מינהלית נוספת נדרשים להגיש בקשה לחידוש האישור.

             ניתן להוריד את הטפסים כאן וכאן

את הטופס יש לסרוק ולהעביר  במייל לגב' איריס גרצ'וק ,במערך משאבי אנוש –       Avnosefet.Acmi@mail.biu.ac.il      

יש להקפיד ולמלא את הטופס המתאים, טופס אשר לא ימולא כנדרש, יוחזר לעובד ויעכב את הטיפול בבקשה.

 

                                                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                        מאור פינקו

                                                                                                                                 סמנכ"ל משאבי אנוש