חופשה מעל 65 יום

 הרינו להזכירכם כי במשכורת חודש נובמבר 2017 יתבצע קיזוז ימי החופשה מעל 65 ימים.

 

 עובדים אשר לזכותם מעל 65 ימי חופשה יוכלו לנצלם בתאום עם הממונה, עד סוף חודש אוקטובר ש.ז. בלבד.

 

לא ניתן לנצל את הימים לאחר מועד הקיזוז.