בקשות לפטור שכר לימוד

שלום רב לכולם,

לאור העובדה כי חודש אוגוסט הנו חודש עבודה מקוצר,

בקשות לפטור/החזר שכר לימוד- הנכם מתבקשים להגיש עד ליום רביעי 9.8.17.

על פי המפורט להלן:

* בקשות לפטור שכר לימוד באוניברסיטה - יש להעביר במייל למתאמת הרלוונטית במערך משאבי אנוש.

* בקשות להחזר/פטור שכר לימוד במוסדות אחרים- יש למלא טופס "בקשה לפטור/החזר שכר לימוד במוסד אקדמי אחר" בצירוף 
  המסמכים הנדרשים ולהעביר למתאמת הרלוונטית במערך משאבי אנוש.         

תודה על שיתוף הפעולה !