הסדרי עבודה בתקופת החגים

ערב ראש השנה יום רביעי כ"ט באלול (20.9.17) הוא יום שבתון.

צום גדליה יום ראשון ד' בתשרי (24.9.17).

עובדים אשר צמים ומועסקים במשרה מלאה בלבד,

זכאים לעבוד 3 שעות פחות מיום עבודה מלא ולא פחות מ 5 שעות עבודה ביום.

החישוב מתייחס להתחלת יום העבודה בשעה 8:00 בבוקר.

ערב יום כיפור יום שישי ט' בתשרי (29.9.17 ) הוא יום שבתון.