עובדי הסגל המינהלי המסיימים את עבודתם עם הגיעם לגיל פרישה - חודש מרץ

 

  1. ד"ר קולברג אלי – הפקולטה להנדסה
  2. מר בצלאלי חיים – אגף תפעול/ מחלקת אחזקה
  3. גב' נתן שרה –הפקולטה למדעים מדויקים
  4. גב' וקיל תמר – מערך הספריות והמידע
  5. מר יצחקי מאיר – לשכת ראש מנהל ודיקן הסטודנטים/ מדור בחינות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשם אגף משאבי אנוש , ועד העובדים  והנהלת האוניברסיטה

אנו מוקירים לכם תודה והערכה רבה על שנים ארוכות של עשייה  ומסירות

ומאחלים לכם בריאות איתנה ובשורות טובות !