עובדי הסגל המינהלי המסיימים את עבודתם עם הגיעם לגיל פרישה בחודש פברואר 2020

  • גב'  ורדה אביאני - המחלקה למחשבת ישראל

  • גב' יונה קהלת     - מדור קבלת תלמידים 

  • מר מרדכי מתנה   - מחלקת אחזקה