הנחיות לשימוש בכרטיס נוכחות

הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה

יש להחתים את כרטיס הנוכחות פעמיים ביום בכניסה וביציאה מהעבודה.

יש להחתים את הכרטיס בעמדת השעון הקרובה למקום העבודה.

במקרה של יציאה משטח הקמפוס במהלך העבודה, חובה להחתים את כרטיס הנוכחות ביציאה מהקמפוס ובחזרה לעבודה.

במקרה של אובדן או פגיעה בכרטיס, על העובד להודיע על כך מיידית למערך משאבי אנוש – מדור נוכחות טלפון 5317720, פקס 7384189, מייל Shoshana.liss@biu.ac.il 

 

שמירת תקינות הכרטיס

יש למנוע חשיפה לשמש ולרטיבות.

יש להקפיד שלא לפגוע בפס המגנטי של הכרטיס.

עובדי המעבדות מתבקשים להרחיק את הכרטיס מחומרים כימיים ומסביבה של שדה מגנטי.

מומלץ לשמור את הכרטיס בתוך נרתיק הפלסטיק.

עובד אשר מסיים את עבודתו באוניברסיטה, נדרש להחזיר את הכרטיס למערך משאבי אנוש, מדור נוכחות - בניין מנהלה 402, קומת 1-, חדר 066

להלן רשימת הבניינים בהם מותקנים שעוני נוכחות:

שם בניין מספר בניין
מנהלה 402
מחשב 216
כלכלה 504
חקר הסרטן 208
נייגל 507
פיזיקה 202-203
בית בגין 217
ספרייה מרכזית 401
מוסיקה 1005
יהדות (בייקר) 407
בניין מקסיקו 213
מדעי החיים 212
משפטים 305
חקר המוח 901
פלדמן 301
חינוך 905
הפקולטה לרפואה בצפת- בניין הנהלה f2500

הכרטיס משמש גם להשאלת ספרים בספריות האוניברסיטה