הנחיות החתמה בשעוני הנוכחות

החתמה ע"י דגימת אצבע-

ניתן להגיע בתיאום מראש למדור נוכחות להסדרת דגימת אצבע.

החתמה ע"י כרטיס מגנטי-

הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה

בסיום העבודה באוניברסיטה, יש להחזיר את הכרטיס למדור נוכחות - בניין מנהלה 402, קומת 1-, חדר 066.

 

יש להחתים את כרטיס הנוכחות פעמיים ביום בכניסה וביציאה מהעבודה.

יש להחתים את הכרטיס בעמדת השעון הקרובה למקום העבודה.

במקרה של יציאה משטח הקמפוס במהלך העבודה, חובה להחתים את כרטיס הנוכחות ביציאה מהקמפוס ובחזרה לעבודה.

במקרה של אובדן או פגיעה בכרטיס, על העובד להודיע על כך למדור נוכחות, בטלפון 03-5317720 או במייל Shoshana.liss@biu.ac.il.

להלן רשימת הבניינים בהם מותקנים שעוני נוכחות:

מס' בנין

שם הבנין

216
מחשב
 
504
כלכלה
 
213
מקסיקו
 
401
ספריה מרכזית
 
305
משפטים
 
402
מנהלה
 
402
מנהלה
 
217
בגין
 
202
203
פיסיקה
212
מדעי החיים
 
208
חקר הסרטן
 
1005
מוסיקה
 
901
חקר המח
 
507
נייגל
 
407
יהדות
(בייקר)
301
פלדמן
905
חינוך
 
F2500
רפואה צפת
 
206
ננו טכנולוגיה
 
410
יהדות
 
502/19
שמע
 
502/1
מדור בחינות
403
ביה"ס הבינלאומי
1104
פ.להנדסה