הנחיות החתמה בשעוני הנוכחות

החתמה ע"י דגימת אצבע-

עובד המעוניין מוזמן להגיע בתיאום מראש למדור נוכחות להסדרת דגימת אצבע.

החתמה ע"י כרטיס מגנטי-

הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה

עובד אשר מסיים את עבודתו באוניברסיטה, נדרש להחזיר את הכרטיס למדור נוכחות - בניין מנהלה 402, קומת 1-, חדר 066.

 

יש להחתים את כרטיס הנוכחות פעמיים ביום בכניסה וביציאה מהעבודה.

יש להחתים את הכרטיס בעמדת השעון הקרובה למקום העבודה.

במקרה של יציאה משטח הקמפוס במהלך העבודה, חובה להחתים את כרטיס הנוכחות ביציאה מהקמפוס ובחזרה לעבודה.

במקרה של אובדן או פגיעה בכרטיס, על העובד להודיע על כך למדור נוכחות, בטלפון 03-5317720 או במייל Shoshana.liss@biu.ac.il.

להלן רשימת הבניינים בהם מותקנים שעוני נוכחות:

שם בניין מספר בניין
מנהלה 402
מחשב 216
כלכלה 504
חקר הסרטן 208
נייגל 507
פיזיקה 202-203
בית בגין 217
ספרייה מרכזית 401
מוסיקה 1005
יהדות (בייקר) 407
יהדות 410
בניין מקסיקו 213
ננו טכנולוגיה 206
מדעי החיים 212
משפטים 305
חקר המוח 901
פלדמן 301
חינוך 905
הפקולטה לרפואה בצפת- בניין הנהלה f2500
שמ"ע 502/19
מדור בחינות 502/1
חינוך (ישן)  403