נוכחות - דף הבית

המדור נותן מענה לעובדים המנהליים בתחומים הבאים:

הנפקת גיליון נוכחות לעובד בסוף כל חודש.

הנפקת כרטיס נוכחות לעובד.

עדכון הסדרי נוכחות בחגים ובמועדים מיוחדים.

עדכון הסדרי נוכחות פרטניים.

אישור ועדכון תשלום שעות נוספות לעובד.

בנוסף, המדור מנהל מעקב אחר הנושאים הבאים:

זכאויות העובד לימי חופשה, מחלה וימי עבודה מקוצרים בהתאם לכללים.

תחזוקת שעוני הנוכחות.

עדכון היעדרויות ונתוני נוכחות של העובדים וטיפול בניכויים מהשכר.

מיקום המדור

בניין מנהלה - 402

קומה 1-, חדרים 67,68

סגל המדור

גב' גילה שמש - רמ"ד רישום ובקרת נוכחות.
גב' לימור אברמוביץ - רכזת מעקב יתרות וניכויים מהשכר.
גב' שושי ליס - רכזת עדכוני נוכחות והיעדרויות.

פרטי התקשרות

טלפון 03-5317720
פקס 03-7384189
כתובות מייל - Gila.Shemesh@biu.ac.il, Limor.Avramovich@biu.ac.il, Shoshana.Liss@biu.ac.il.