הנחיות לממונים - שלב ראיונות מועמדים לתפקיד

היבטים משפטיים במעמד גיוס וקליטת עובדים

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע כללים שמגדירים אפליה פסולה במעמד קבלת מועמד לעבודה (פסילת מועמד בראיון עבודה)

מדובר בשאלות שעשויות לשים את המועמדים בעמדה נחותה למול מתחרים אחרים על המשרה.

שאלות שאסור לשאול בראיון עבודה

 •         שאלות לגבי מצבו המשפחתי של המועמד, לרבות קיומם ומספרם של ילדים.
 •         שאלות בדבר נטייתו המינית, העדפותיו המיניות, או עברו המיני של המועמד.
 •         שאלות בדבר דתו של המועמד, או היקף שמירת המצוות על ידו, והאם המועמד שומר שבת.
 •         שאלות בדבר שירותו הצבאי של המועמד, שאלות בדבר שירות המילואים של המועמד לרבות לגבי סוגו, היקפו, מועד הזימון האחרון, או הקרוב, עם זאת, יהיה זה לגיטימי לשאול את המועמד, האם רכש נסיון צבאי, הרלוונטי לביצוע התפקיד.
 •         בירור גילו של המועמד או תאריך לידתו.
 •         שאלות בדבר עברו הפלילי של המועמד.
 •         שאלות בדבר עמדותיו הפוליטיות של המועמד.
 •         בירור דבר היותה של המועמדת, או בת הזוג של מועמד, בהריון או לאחריו, או בעיצומם של טיפולי פוריות, וכן בירור כוונתם של הנ"ל להתחיל בטיפולי פוריות או להיכנס להריון.
 •         שאלות בדבר מוצאו האתני של המועמד, מועד עלייתו של המועמד לישראל, או מוצאו.
 •         שאלות בדבר מצבו הרפואי של מועמד, כמות ימי המחלה בהם שהה בטרם מועמדותו למשרה, וכן מידע לגבי טיפולים רפואיים שהוא עובר או עבר, או תרופות שנוטל או נטל בעבר. נימנע מלשאול שאלות ישירות על המוגבלות, הסימפטומים, האבחנה או הנסיבות. עם זאת, בנסיבות המתאימות, יהיה זה לגיטימי לשאול מועמד לגבי כשירותו הרפואית לבצע את התפקיד, או האם ישנה לדעתו מניעה רפואית כלשהי העשויה להכשילו בביצוע התפקיד.
 •         שאלות בדבר הרגלי הפנאי של המועמד, אשר אינם מהווים עבירה על החוק.
 •         שאלות בדבר מקום מגוריו של המועמד.

צריך לזכור כי הדגש כאיש מקצוע לא צריך להיות בירור הנקודות המוצגות כאן, או פסילת מועמדים על סמך קריטריונים, אלא מציאת המועמד/ת המתאים ביותר לתפקיד.


אז מה כן מותר לשאול בראיון?

שאלות רלבנטיות למועמד ולתפקיד עצמו, שמהן נוכל ללמוד יותר על המועמד.

 • מה עשית בתפקידים הקודם?

 •  איך אתה רואה / מבין את התפקיד אליו פנית?

 • למה אתה רוצה את התפקיד?

 • מה המשוב האחרון שקבלת בעבודה, אלו נקודות צוינו לשיפור?

 • האם יש לך ניסיון בעבודת צוות ועם אלו קשיים נתקלת?

 • מה הקשיים איתם התמודדת בתפקיד הקודם? פירוט, דוגמא וכ"ד.

 • תוכל לספר לי על עבודות בעבר בהן נדרשת לעבודה תחת לחץ?

 • התפקיד דורש עבודה פיזית מאומצת. האם תהייה לך אפשרות לעשות זאת?