עדכון גיליון נוכחות

מידי חודש מופץ על ידי משאבי אנוש גיליון נוכחות לכל עובד. הגיליון מכיל את כל נתוני הנוכחות מתחילת החודש ועד סופו כגון: הסדר שעות עבודה, שעות הכניסה והיציאה ל/ממקום העבודה, יתרות ימי חופשה וימי מחלה.

הפצת הגיליון נועדה לאפשר לעובד לעדכן את נתוני הנוכחות על גבי הגיליון ולצרף אישורים מתאימים בגין ההיעדרות כגון: שכחה, אישור מחלה, שירות מילואים.

טפסים לעדכון גיליון נוכחות נמצאים באתר משאבי אנוש בקטגורית נוכחות-טפסים.

יציאה בתפקיד

עובד היוצא משטח האוניברסיטה במסגרת תפקידו במהלך יום העבודה ובאישור ממונים, נדרש להחתים את כרטיס הנוכחות בצאתו מהקמפוס ובחזרתו.

העובד נדרש להעביר למשאבי אנוש טופס דיווח על יציאה בתפקיד הכולל את מטרת יציאתו, המקום בו שהה ואישור הממונים.

מילואים

עובד המקבל צו קריאה למילואים יודיע על כך לממונה עליו. בזמן שירות המילואים העובד יקבל תשלום שכר רגיל.

עובד שבדרך כלל עובד שעות נוספות באישור כמקובל, יקבל תשלום עבור השעות הנוספות על תקופת שירותו במילואים. התחשיב יעשה לפי הממוצע של השעות הנוספות ששולמו לו בשלושת חודשי העבודה שקדמו לשירות המילואים.

בשובו לעבודה העובד ימסור את אישור המילואים המקורי למשאבי אנוש.

לתשומת לב: את הגיליון המעודכן והאישורים הנדרשים יש להחזיר למשאבי אנוש- מדור נוכחות עד שבוע ימים מיום קבלתו. ניתן להעביר את הגיליון באמצעות הדואר הפנימי או בתיבת הגיליונות הממוקמת בבניין מנהלה, בקומת הכניסה ובקומת המרתף.


 אי החזרת גיליון הנוכחות במועד שנקבע מהווה אישור לנכונותו.