עובדי האגף שפרשו

      גב' אביבה כהן - שימשה בתפקידה האחרון כמתאמת במחלקת השכר, פרשה לגמלאות בדצמבר 2022.                              

         מר ראובן כהן - שימש כמנהל מחלקת שכר במשך שנים רבות, ובשנים האחרונות כעוזר ראשי לסמנכ"ל משאבי אנוש לעינייני שכר. פרש לגמלאות בנובמבר 2022.

      גב' דינה אוזן - שימשה בתפקידה האחרון כרכזת משאבי אנוש מנהלי וועדות קבלה, פרשה לגמלאות באוקטובר 2022. 

        גב' אורית ריגר - שימשה בתפקידה האחרון כמנהלת יחידת משאבי אנוש סגל אקדמי, פרשה לגמלאות ביולי 2022. 

Image preview   גב' תמר סדלינסקי - שימשה בתפקידה האחרון כמרכזת מערך כח אדם מנהלי, פרשה לגמלאות בנובמבר 2020. 

מר צביקה פרנקל מר צביקה פרנקל - שימש בתפקידו האחרון כרמ"ד להעסקת עובדים על חשבון תקציבי מחקר, פרש לגמלאות באוגוסט 2020. 

מר יוסי אנגלסמן             מר יוסף אנגלסמן - שימש לאורך שנות עבודתו באוניברסיטה כרמ"ד עובדים לפי שעות, פרש לגמלאות ביוני 2020. 

אהובה גלזן         גב' אהובה גלזן ז"ל - שימשה לאורך שנות עבודתה באוניברסיטה כחשבת שכר במחלקת שכר, פרשה לגמלאות ביוני 2020. 

Image preview          גב' מרגריטה בר - שימשה כמרכזת המחלקה לעזבונות ונכסים במשך שנים רבות, ובשנים האחרונות כרכזת כ"א לפי שעות במערך כ"א מינהלי, פרשה לגמלאות בנובמבר 2019.

         גב' ניצה ברקמן - שימשה כמזכירה בכירה במשרד משאבי אנוש למעלה מ 20 שנים ובשנים האחרונות בהדרכה רווחה ויעוץ אירגוני. פרשה לגמלאות בחודש אוקטובר 2017.

      גב' רות גוטיסדינר - שימשה כעובדת הרווחה של העובדים המינהליים ופרשה לגימלאות בחודש אוגוסט 2016.

   גב' תמר רדזינר - שימשה בתפקיד עוזר ראשי לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש, בשנת עבודתה האחרונה שימשה בפועל כמ"מ לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש. פרשה לגימלאות בחודש יולי 2016.