עובדי האגף שפרשו

Image preview גב' תמר סדלינסקי - שימשה בתפקידה האחרון כמרכזת מערך כח אדם מנהלי, פרשה לגמלאות בנובמבר 2020. 

מר צביקה פרנקל מר צביקה פרנקל - שימש בתפקידו האחרון כרמ"ד להעסקת עובדים על חשבון תקציבי מחקר, פרש לגמלאות באוגוסט 2020. 

מר יוסי אנגלסמן  מר יוסף אנגלסמן - שימש לאורך שנות עבודתו באוניברסיטה כרמ"ד עובדים לפי שעות, פרש לגמלאות ביוני 2020. 

אהובה גלזן  גב' אהובה גלזן ז"ל - שימשה לאורך שנות עבודתה באוניברסיטה כחשבת שכר במחלקת שכר, פרשה לגמלאות ביוני 2020. 

Image preview גב' מרגריטה בר - שימשה כמרכזת המחלקה לעזבונות ונכסים במשך שנים רבות, ובשנים האחרונות כרכזת כ"א לפי שעות במערך כ"א מינהלי, פרשה לגמלאות בנובמבר 2019.

גב' ניצה ברקמן - שימשה כמזכירה בכירה במשרד משאבי אנוש למעלה מ 20 שנים ובשנים האחרונות בהדרכה רווחה ויעוץ אירגוני. פרשה לגמלאות בחודש אוקטובר 2017.

 גב' רות גוטיסדינר - שימשה כעובדת הרווחה של העובדים המינהליים ופרשה לגימלאות בחודש אוגוסט 2016.

  גב' תמר רדזינר - שימשה בתפקיד עוזר ראשי לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש, בשנת עבודתה האחרונה שימשה בפועל כמ"מ לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש. פרשה לגימלאות בחודש יולי 2016.