עובדי המערך שפרשו

גב' תמר רדזינר

שימשה בתפקיד עוזר ראשי לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש ושרתה את האוניברסיטה משנותיה המוקדמות במשך 45 שנים.

בשנת עבודתה האחרונה שימשה בפועל כמ"מ לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש. פרשה לגימלאות בחודש יולי 2016.

לאורך השנים הרבות מילאה הגב' רדזינר תפקיד מהותי ומשמעותי, תוך עבודה מאומצת, גילוי רגישות ובמסירות רבה. 

ניהלה את מערך משאבי אנוש תוך פיתוח וטיפוח ההון האנושי של האוניברסיטה, תוך ראייה פרטנית ומערכתית והטביעה חותמה בנושאים רבים ומגוונים.

גב' רות גוטיסדינר

שימשה כעובדת הרווחה של העובדים המינהליים למעלה מ-30 שנים ופרשה לגימלאות בחודש אוגוסט 2016.

הגב' גוטסדינר היתה ממפתחי יחידת הרווחה וקידומה. 

בין יתר הנושאים החשובים שהיו בתחום טפולה, הוציאה לפועל את תוכנית ההדרכה החשובה והמורחבת לעובדים לקראת פרישתם לגימלאות.

לאורך שנות עבודתה הרבות דאגה לרווחת הפרט והכלל במסירות רבה וברגישות המתחייבת מתפקידה.