עובדי המערך שפרשו

גב' תמר רדזינר

שימשה בתפקיד עוזר ראשי לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש ושרתה את האוניברסיטה משנותיה המוקדמות במשך 45 שנים.

בשנת עבודתה האחרונה שימשה בפועל כמ"מ לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש. פרשה לגימלאות בחודש יולי 2016.

לאורך השנים הרבות מילאה הגב' רדזינר תפקיד מהותי ומשמעותי, תוך עבודה מאומצת, גילוי רגישות ובמסירות רבה.

ניהלה את מערך משאבי אנוש תוך פיתוח וטיפוח ההון האנושי של האוניברסיטה, תוך ראייה פרטנית ומערכתית והטביעה חותמה בנושאים רבים ומגוונים.

גב' רות גוטיסדינר

שימשה כעובדת הרווחה של העובדים המינהליים למעלה מ-30 שנים ופרשה לגימלאות בחודש אוגוסט 2016.

הגב' גוטסדינר היתה ממפתחי יחידת הרווחה וקידומה.

בין יתר הנושאים החשובים שהיו בתחום טפולה, הוציאה לפועל את תוכנית ההדרכה החשובה והמורחבת לעובדים לקראת פרישתם לגימלאות.

לאורך שנות עבודתה הרבות דאגה לרווחת הפרט והכלל במסירות רבה וברגישות המתחייבת מתפקידה.

גב' ניצה ברקמן

שימשה כמזכירה בכירה במשרד משאבי אנוש למעלה מ 20 שנים ובשנים האחרונות בהדרכה רווחה ויעוץ אירגוני. פרשה לגמלאות בחודש אוקטובר 2017.

בתפקידה תרמה רבות הן למדור והן לעובדי האוניברסיטה.

בין הנושאים החשובים שהיו בתחום טיפולה, סייעה באירגון טקסים, ארועים וקורסים, טיפלה בבקשות להשתתפות בקורסים ובהשתלמויות של עובדי האוניברסיטה.

מאור פנייה וטוב ליבה הקרין כלפי אנשים והפך אותה לאהודה על כולם.