יום גיבוש - מסמך יציאה + טופס הבקשה

מטרת קיום ימי הגיבוש הינה להעמיק את הקשר הבינאישי בין העמיתים לעבודה, ובין עובדים לממונים.

כל מחלקה או יחידה זכאית לצאת ליום גיבוש אחד בכל שנת תקציב (החל מה-1 באוקטובר ועד 30 בספטמבר).

יש למלא טופס

תהליך הגשת בקשה ליום גיבוש

  1. יש להגיש את טופס הבקשה למחלקה לפיתוח ארגוני, הדרכה ורווחה באמצעות המייל לאושרת קאופמן כ-15 ימי עבודה לפחות לפני המועד המבוקש ליום הגיבוש.
  2. יש לצרף רשימת אקסל שמית עם ת.ז של העובדים שישתתפו ביום הגיבוש, אחוזי המשרה וסוג המשרה. במקרה של עובדי מחקר, יש לפרט ס.ת ממנו מתוקצב יום הגיבוש עבורם וכן מילוי פנייה חריגה עבורם.
  3. הפעילות מתוקצבת בסך של 200 ₪ עבור כל עובד לשנה. כל יחידה רשאית להוסיף עד 50 ₪ לעובד ע"ח המחלקה.
  4. לא ניתן להשתמש בתקציב שלא נוצל לצורך השנה שלאחריה. במקרים חריגים, יש לפנות בבקשה מנומקת לסמנכ"ל משאבי אנוש.
  5. לגבי עובדים לפי שעות – החל מתשע"ט, עובדים אלו לא יתוקצבו כלל. באם היחידה רוצה לצרפם, עליה לממן את כל הסכום עבורם (עד לגובה של 250 ש"ח).
  6. יש לצרף את התכנית של יום הגיבוש, כולל עלויות, כגון: אוטובוס, כניסה לאתרים, הדרכה,  ארוחות וכו'.
  7. כל ההזמנות לקבלת שירותים וההוצאות הכספיות ליום הגיבוש יבוצעו ע"פ הכללים המקובלים באוניברסיטה.
  8. יש להחתים את הגזברות לכיסוי תקציבי ולהעביר במייל את אישורם.
  9. שימו לב, כי עובדים בחל"ד, חל"ת וגמלאים אינם זכאים לצאת ליום זה.
  10. "מוקד טבע" – במקרים בהם, הטיול מצריך אישור מיוחד – אנו נפנה את היחידה "למוקד טבע" בהתאם להסכם עם אוניברסיטת בר-אילן.

 

יציאה ליום גיבוש ללא אישור משאבי אנוש, מהווה עבירה משמעתית.