טיפול בפרט

יחידת הרווחה מסייעת לעובד בהתמודדות עם משברים במספר דרכים:

מתן ליווי ותמיכה לעובד ומשפחתו.

מתן מידע על זכויותיו באוניברסיטה ומחוצה לה.

סיוע במיצוי הזכויות לעיל.

סיוע לממונים ולעמיתים בעבודה בהתמודדות עם השלכות המשבר של העובד.

תחומי טיפולה של היחידה מתחלקים ל- 3:

  1. המעגל האישי ו/או משפחתי
  2. המעגל הארגוני - הפעילויות לרווחת העובד
  3. המעגל הארגוני - מעגל העבודה

המעגל האישי והמשפחתי *

תחומי הטיפול - העצמתו של העובד ברמה האישית, מתן סיוע וליווי בעתות משבר לעובד ומשפחתו, מתן ייעוץ והכוונה בהתמודדות העובד עם השינויים ומתן ייעוץ במיצוי זכויותיו.

הפעילות המתבצעת - שיחות אישיות עם העובד, שיחות עם הממונים ובעלי תפקידים רלוונטיים באוניברסיטה, הפנייה לגורמים מקצועיים בתחום, ריכוז קרנות סיוע לעובדים במצוקה (קרן מצוקה, קרן ימי מחלה, קרן הוצאות רפואיות ומענק חגים) וקשר עם רופאים ומוסדות מטפלים.

*בשונה מכלל הפעילויות של יחידת הרווחה, הפעילויות הנ"ל חסויות ובמידה ונדרש סיוע מגורמים שונים
 בארגון ומחוצה לו, הדבר נעשה אך ורק בהסכמה ובתיאום עם העובד.