טיפול בפרט ופעילויות שונות

יחידת הרווחה מסייעת לעובד בהתמודדות עם משברים במספר דרכים:

מתן ליווי ותמיכה לעובד ומשפחתו.

מתן מידע על זכויותיו באוניברסיטה ומחוצה לה.

סיוע במיצוי הזכויות לעיל.

סיוע לממונים ולעמיתים בעבודה בהתמודדות עם השלכות המשבר של העובד.

תחומי טיפולה של היחידה מתחלקים ל- 3:

  1. המעגל האישי ו/או משפחתי
  2. המעגל הארגוני - הפעילויות לרווחת העובד
  3. המעגל הארגוני - מעגל העבודה

המעגל האישי והמשפחתי *

תחומי הטיפול - העצמתו של העובד ברמה האישית, מתן סיוע וליווי בעתות משבר לעובד ומשפחתו, מתן ייעוץ והכוונה בהתמודדות העובד עם השינויים ומתן ייעוץ במיצוי זכויותיו.

הפעילות המתבצעת - שיחות אישיות עם העובד, שיחות עם הממונים ובעלי תפקידים רלוונטיים באוניברסיטה, הפנייה לגורמים מקצועיים בתחום, ריכוז קרנות סיוע לעובדים במצוקה (קרן מצוקה, קרן ימי מחלה, קרן הוצאות רפואיות ומענק חגים) וקשר עם רופאים ומוסדות מטפלים.

*בשונה מכלל הפעילויות של יחידת הרווחה, הפעילויות הנ"ל חסויות ובמידה ונדרש סיוע מגורמים שונים
 בארגון ומחוצה לו, הדבר נעשה אך ורק בהסכמה ובתיאום עם העובד.

המעגל הארגוני - פעילויות לרווחת העובד

המטרה - פיתוח פעילויות לרווחת העובד בארגון להעמקת הקשר בינו לבין הארגון.

הפעילות המתבצעת - חלוקת שי לעובד בחגי תשרי ופסח (עובדים המשלמים מס וועד עובדים מקבלים שי לחג מטעם וועד העובדים), טקס הרמת כוסית לראש השנה, סעודת פורים בשיתוף רב הקמפוס, יום הוקרה לעובד בשיתוף וועד העובדים, ציון תאריכים מיוחדים לאוניברסיטה ולמדינה, קיום סדנאות והרצאות בנושאים הנוגעים לשלבי החיים השונים וריכוז חבורת הזמר של האוניברסיטה.

המעגל הארגוני - מעגל העבודה (בשיתוף עם יחידת ההדרכה)

המטרה - יצירת אקלים ארגוני של כבוד הדדי, הכוונה וייעוץ בבעיות תפקוד בעבודה והקניית כלים ומיומנויות הן לעובדים ביחס לממונים ועמיתים והן לממונים ביחס לעובדים.

הפעילות המתבצעת - התערבות ארגונית ביחידות בהתאם לצורך, סיוע ליחידות לבצע רה אורגניזציה, הטמעת התנהגות למניעת אלימות והטרדה מינית באוניברסיטה וימי גיבוש מחלקתיים.