פירוט היחידות שבאחריות מחלקת שכר

סגל אקדמי – בכיר וזוטר

מורים מן החוץ ועובדי שעות

עובדים מנהליים

רועי גרינשטיין

ורד מוזס

נועה מלמד

לאה פרידמן

דינה בסכס

עופרה בוקסנבאום

ציפי גיל

מדעי היהדות

פילוסופיה של המדע

מדעים מדויקים

מדעים מדויקים

מדעי היהדות

רפואה

מדעי היהדות

מדעי החברה

לימודים בינתחומיים

הנדסה

הנדסה

מדעי החברה

ביטחון

מדעי החברה

מדעי הרוח

פרשנות ותרבות

מדעי החיים 

מדעי החיים 

מדעי הרוח

כספים

מדעי הרוח

משפטים

לימודי מגדר

ננו

ננו

חינוך

משאבי אנוש

משפטים

 חינוך

יישוב סכסוכים

רפואה

רפואה

לימודים מתקדמים

רשות המחקר

 חינוך

המכון הגבוה לתורה

מדעי המח

אופטומטריה

אופטומטריה

לשכת רב הקמפוס

שיווק

מדעים מדויקים

מדרשה לנשים

 

לשכת הרקטור

משפטים

המכון הגבוה לתורה

תפעול

הנדסה

 

 

לשכת הנשיא

פילוסופיה של המדע

מדרשה לנשים

תקשוב

מדעי החיים

 

 

 

לימודים בינתחומיים

דיקאנט הסטודנטים

מערך הספריות והמידע

ננו

 

 

 

פרשנות ותרבות

מינהל הסטודנטים

מערך לתכניות ייעודיות

אופטומטריה

 

 

 

לימודי מגדר

מעונות הסטודנטים

לשכת הנשיא

פילוסופיה של המדע

 

 

 

יישוב סכסוכים

שירותי יעוץ לסטודנט

לשכת משנה לנשיא

לימודים בינתחומיים

 

 

 

מדעי המח

מזכירות אקדמית

לשכת המנכ"ל

פרשנות ותרבות

 

 

 

ביטחון

לשכת הרקטור

לשכת היועץ המשפטי

לימודי מגדר

 

 

 

כספים

לשכת סגן הרקטור

לשכת סגן נשיא למחקר

יישוב סכסוכים

 

 

 

משאבי אנוש

רשות המחקר

ברוקדייל

מדעי המח

 

 

 

רשות המחקר

 

מרכז דהן

לימודים מתקדמים

 

 

 

שיווק

 

מרכז לוקשטיין

לשכת רב הקמפוס

 

 

 

תפעול

 

חבר הנאמנים

המכון הגבוה לתורה

 

 

 

תקשוב

 

פיתוח משאבים

מדרשה לנשים

 

 

 

מערך הספריות והמידע

 

הוצאת ספרים

דיקאנט הסטודנטים

 

 

 

מערך לתכניות ייעודיות

 

ועד עובדים

מינהל הסטודנטים

 

 

 

לשכת הנשיא

 

 

מעונות הסטודנטים

 

 

 

לשכת משנה לנשיא

 

 

שירותי יעוץ לסטודנט

 

 

 

לשכת המנכ"ל

 

 

מזכירות אקדמית

 

 

 

לשכת היועץ המשפטי

 

 

לשכת הרקטור

 

 

 

לשכת סגן נשיא למחקר

 

 

לשכת סגן הרקטור

 

 

 

למידה מתוקשבת

 

 

למידה מתוקשבת

 

 

 

פיתוח משאבים

 

 

בית מלאכה מכני

 

 

 

הוצאת ספרים

 

 

נוער שוחר מדע