קליטת עובד מינהלי חדש

שלום לך,

אנו שמחים על הצטרפותך לסגל המינהלי של אוניברסיטת בר אילן ומאחלים לך השתלבות קלה ומוצלחת בתפקידך החדש.

במטרה לקדם תהליך קליטתך,ריכזנו עבורך את כלל הטפסים והמידע הנדרשים.

לתשומת ליבך: המידע שלהלן הינו התייחסות כללית בהתאם לנהלי האוניברסיטה. עליך להתייחס לפרטים הרלוונטים הנוגעים לתנאי העסקה כפי שהובאו לידיעתך בועדת הקבלה. 

טפסים ומסמכים שעליך למלא כמפורט להלן:

הטופס הסברים
שאלון פרטים אישיים

יש לכתוב בכתב ברור את שמך בעברית ובאנגלית. יש לשים לב למלא את כל סעיפי הטופס.

*בנוסף לצרף תמונת פספורט דיגיטלית לטובת התיק האישי.

טופס 101 וטופס החזר הוצאות נסיעה  בטופס 101 חובה לסמן באם ישנה הכנסה נוספת.
הסדר שעות עבודה את הטופס נדרש למלא יחד עם ממונה ישיר ובחתימת ממונה על. מטרת הטופס להגדיר טווח זמנים של יום ושבוע עבודה.
התחייבות לשמירת סודיות טופס שכל עובד חדש הנקלט באוניברסיטה נדרש לחתום.
תמצית סיכונים והוראות בטיחות לעובד חדש טופס שכל עובד חדש הנקלט באוניברסיטה נדרש לקורא ולחתום.
הכרת נהלי האוניברסיטה לאחר יצירת משתמש במערכות הממוחשבות של האוניברסיטה ניתן להיכנס לאתר הנהלים עם הסיסמא החדשה שנוצרה לאוטלוק ולקרוא את הנהלים הנדרשים מכל עובד עפ"י תפקידו.
טופס הדרכת לומדות יש לתאם מול משאבי אנוש מועד ביצוע הדרכת לומדות: נגישות, מניעת הטרדה מינית ובטיחות.
אישור כניסה לרכב יש לבקש ממשאבי אנוש אישור כניסה לרכב ולאחר מכן להיכנס לקישור המצורף לצורך הגשת בקשה למחלקת ביטחון לאישור כניסה לרכב.
בחירת קרן פנסיה אם ברצונך להמשיך עם קרן הפנסיה ממקום עבודה קודם או להצטרף לקרן חדשה יש לעדכן זאת ע"ג הטופס ולהעביר טפסיי הצטרפות ליחידת משכורת. במידה ולא יעודכן תיבחר עבורך קרן פנסיה ברירת מחדל של האוניברסיטה.
בחירת קרן השתלמות וקופת גמל למרכיבים שאינם פנסיונים באפשרותך להמשיך עם קרן השתלמות ממקום עבודה קודם או להצטרף לקרן השתלמות חדשה, במידה ולא תעדכן את יחידת משכורת לאיזו קופות להפריש את הכספים המגיעים לך, לא יופרשו כספים עבורך לקרן השתלמות וקופת גמל למרכיבים שאינם פנסיונים.
חוזר ועד עובדים

בטופס זה הינך מאשר הצטרפות לוועד עובדים, דמי וועד של 40 ש"ח בחודש, חלק מההטבות: שי לחגים, מתנות באירועים שונים בחיים, אירועים בארגון וועד עובדים, ייצוג הוועד ועוד.

* רלוונטי רק לעובדי דירוג ודרגה.

הצטרפות לעמותות מקצועיות- דירוג אחיד

בכדי לממש את זכאותך להצטרפות לעמותות מקצועיות המיועדות לעובדים בדירוג מינהלי יש למלא טפסי הצטרפות לעמותות מקצועיות ללא עלות לעובד. כל עובד זכאי למימון מעסיק של 2 עמותות.

* רלוונטי לעובדי דירוג אחיד.

הצטרפות לעמותות מקצועיות- דירוג בכ"מ

בכדי לממש את זכאותך להצטרפות לעמותות מקצועיות המיועדות לעובדים בדירוג מינהלי יש למלא טפסי הצטרפות לעמותות מקצועיות ללא עלות עובד. כל עובד זכאי למימון מעסיק של 2 עמותות.

* רלוונטי לעובדי דירוג בכ"מ.

הצטרפות לעמותות מקצועיות- טכנאים

בכדי לממש את זכאותך להצטרפות לעמותות מקצועיות המיועדות לעובדים בדירוג מינהלי יש למלא טפסי הצטרפות לעמותות מקצועיות ללא עלות עובד. כל עובד זכאי למימון מעסיק של 2 עמותות.

* רלוונטי לעובדי דירוג טכנאים.

בדיקות רפואיות- קופ"ח כללית כחלק מהסכם העבודה באוניברסיטה, כל עובד חדש נדרש למלא טופס הצהרת כשירות רפואית. בנוסף יש לצרף טופס סיכום מידע רפואי מרופא משפחה.
בדיקות רפואיות- קופ"ח מכבי כחלק מהסכם העבודה באוניברסיטה, כל עובד חדש נדרש למלא טופס הצהרת כשירות רפואית. 
בדיקות רפואיות- קופ"ח מאוחדת כחלק מהסכם העבודה באוניברסיטה, כל עובד חדש נדרש למלא טופס הצהרת כשירות רפואית. בנוסף יש לצרף טופס סיכום מידע רפואי מרופא משפחה.   
בדיקות רפואיות- קופ"ח לאומית כחלק מהסכם העבודה באוניברסיטה, כל עובד חדש נדרש למלא טופס הצהרת כשירות רפואית. 
טופס הצהרה תקנות נשים במעבדה

רלוונטי רק לנשים המתקבלות למשרת עובדת מעבדה בכ"מ.

מצ"ב פירוט תקנות עבודת נשים במעבדות.

הצהרה על מתן מידע בנושא ביטוחים

הצטרפות לביטוחים הללו הינה רשות ועל פי רצונך.

כדי לממש את הצטרפות לביטוחים המוצעים יש למלא טפסי הצטרפות מול סוכנות ביטוח "שחם" בפרטיי ההיתקשרות המצויינים בטופס.

טופס הצטרפות לביטוח בריאות מינהלי לאחר מילוי טפסיי ההצטרפות, יש להעביר במייל לפביאן מוסקוביץ.
טופס הצטרפות לביטוח חיים ותאונות אישיות לאחר מילוי טפסיי ההצטרפות, יש להעביר במייל לפביאן מוסקוביץ.

הנך נדרש למלא את הטפסים הללו ולהעביר למשאבי אנוש ביום זימונך לחתימת חוזה העסקה.

בכל שאלה ניתן לפנות למתאמת הרלוונטית עפ"י חלוקה ליחידות בקישור המצורף.

 

בהצלחה,  

אגף משאבי אנוש