קליטת עובד מינהלי חדש

שלום לך,

אנו שמחים על הצטרפותך לסגל המינהלי של אוניברסיטת בר אילן ומאחלים לך השתלבות קלה ומוצלחת בתפקידך החדש.

במטרה לקדם תהליך קליטתך,ריכזנו עבורך את כלל הטפסים והמידע הנדרשים.

לתשומת ליבך: המידע שלהלן הינו התייחסות כללית בהתאם לנהלי האוניברסיטה. עליך להתייחס לפרטים הרלוונטים הנוגעים לתנאי העסקה כפי שהובאו לידיעתך בועדת הקבלה. 

טפסים ומסמכים שעליך למלא כמפורט להלן:

הטופס הסברים
שאלון פרטים אישיים

יש לכתוב בכתב ברור את שמך בעברית ובאנגלית. יש לשים לב למלא את כל סעיפי הטופס.

*בנוסף לצרף תמונת פספורט דיגיטלית לטובת התיק האישי.

טופס 101 וטופס החזר הוצאות נסיעה 

בטופס 101 חובה לסמן באם ישנה הכנסה נוספת.

טופס נסיעות - רק עובד בחלקיות משרה ו/או הפקולטה לרפואה ימלא את הטופס

התחייבות לשמירת סודיות טופס שכל עובד חדש הנקלט באוניברסיטה נדרש לחתום.
תמצית סיכונים והוראות בטיחות לעובד חדש טופס שכל עובד חדש הנקלט באוניברסיטה נדרש לקורא ולחתום.
הכרת נהלי האוניברסיטה לאחר יצירת משתמש במערכות הממוחשבות של האוניברסיטה ניתן להיכנס לאתר הנהלים עם הסיסמא החדשה שנוצרה לאוטלוק ולקרוא את הנהלים הנדרשים מכל עובד עפ"י תפקידו.
הדרכת לומדות עם התחלת עבודתך משאבי אנוש ישלחו אליך קישור לביצוע לומדות: נגישות, מניעת הטרדה מינית ובטיחות.
אישור כניסה לרכב יש לבקש ממשאבי אנוש אישור כניסה לרכב ולאחר מכן להיכנס לקישור המצורף לצורך הגשת בקשה למחלקת ביטחון לאישור כניסה לרכב.
בחירת קופת פנסיה וקרן השתלמות

אם ברצונך להמשיך עם קופת הפנסיה ממקום עבודה קודם או להצטרף לקופה חדשה יש לעדכן זאת ע"ג הטופס ולהעביר טפסיי הצטרפות ליחידת משכורת. במידה ולא יעודכן תיבחר עבורך קופת פנסיה ברירת מחדל של האוניברסיטה.

בנוסף, באפשרותך להמשיך עם קרן השתלמות ממקום עבודה קודם או להצטרף לקרן השתלמות חדשה, במידה ולא תעדכן את יחידת משכורת לאיזו קופות להפריש את הכספים המגיעים לך, לא יופרשו כספים עבורך לקרן השתלמות וקופת גמל למרכיבים שאינם פנסיונים.

חוזר ועד עובדים

בטופס זה הינך מאשר הצטרפות לוועד עובדים, דמי וועד של 40 ש"ח בחודש, חלק מההטבות: שי לחגים, מתנות באירועים שונים בחיים, אירועים בארגון וועד עובדים, ייצוג הוועד ועוד.

* רלוונטי רק לעובדי דירוג ודרגה.

הצטרפות לעמותות מקצועיות- דירוג אחיד

בכדי לממש את זכאותך להצטרפות לעמותות מקצועיות המיועדות לעובדים בדירוג מינהלי יש למלא טפסי הצטרפות לעמותות מקצועיות ללא עלות לעובד. כל עובד זכאי למימון מעסיק של 2 עמותות.

* רלוונטי לעובדי דירוג אחיד.

הצטרפות לעמותות מקצועיות- דירוג בכ"מ

בכדי לממש את זכאותך להצטרפות לעמותות מקצועיות המיועדות לעובדים בדירוג בכ"מ יש למלא טפסי הצטרפות לעמותות מקצועיות ללא עלות עובד. כל עובד זכאי למימון מעסיק של 2 עמותות.

* רלוונטי לעובדי דירוג בכ"מ.

הצטרפות לעמותות מקצועיות- טכנאים

בכדי לממש את זכאותך להצטרפות לעמותות מקצועיות המיועדות לעובדים בדירוג טכנאים יש למלא דיגטלית טפסי הצטרפות לעמותות מקצועיות ללא עלות עובד. כל עובד זכאי למימון מעסיק של 2 עמותות.

* רלוונטי לעובדי דירוג טכנאים.

בדיקות רפואיות- קופ"ח כללית כחלק מהסכם העבודה באוניברסיטה, כל עובד חדש נדרש למלא טופס הצהרת כשירות רפואית. בנוסף יש לצרף טופס סיכום מידע רפואי מרופא משפחה.
בדיקות רפואיות- קופ"ח מכבי כחלק מהסכם העבודה באוניברסיטה, כל עובד חדש נדרש למלא טופס הצהרת כשירות רפואית. 
בדיקות רפואיות- קופ"ח מאוחדת כחלק מהסכם העבודה באוניברסיטה, כל עובד חדש נדרש למלא טופס הצהרת כשירות רפואית. בנוסף יש לצרף טופס סיכום מידע רפואי מרופא משפחה.   
בדיקות רפואיות- קופ"ח לאומית כחלק מהסכם העבודה באוניברסיטה, כל עובד חדש נדרש למלא טופס הצהרת כשירות רפואית. 
טופס הצהרה תקנות נשים במעבדה

רלוונטי רק לנשים המתקבלות למשרת עובדת מעבדה בכ"מ.

מצ"ב פירוט תקנות עבודת נשים במעבדות.

הצהרה על מתן מידע בנושא ביטוחים

הצטרפות לביטוחים הללו הינה רשות ועל פי רצונך.

כדי לממש את הצטרפות לביטוחים המוצעים יש למלא טפסי הצטרפות מול סוכנות ביטוח "שחם" בפרטיי ההיתקשרות המצויינים בטופס.

תוספת מעונות

עובדי האוניברסיטה זכאים לתוספת מעונות עבור ילד (עד 2 ילדים במקביל) שטרם מלאו לו 5 לעובד -  במידה ובת הזוג אינה מקבלת תשלום מעונות ממקום עבודתה, יש למלא טופס ולהעבירו למחלקת שכר

הנך נדרש למלא את הטפסים הללו ולהעביר למשאבי אנוש ביום זימונך לחתימת חוזה העסקה.

בכל שאלה ניתן לפנות למתאמת הרלוונטית עפ"י חלוקה ליחידות בקישור המצורף.

 

בהצלחה,  

אגף משאבי אנוש