טפסים לעובדים מינהליים ולפי שעות

כללי

בקשה לאישור לימודים באוניברסיטה בשעות העבודה תשפ"ד
בקשה לאישור עבודה מינהלית נוספת תשפ"ד
בקשה לאישור תעסוקה אקדמית תשפ"ה
בקשה לנסיעה לחו"ל לעובד מנהלי ע"ח תקציב מחקר / תקציב אחר
בקשה לפטור/החזר שכר לימוד במוסד אקדמי אחר
דו"ח הוצאות נסיעות ואש"ל בתפקיד
הכרת נהלי האוניברסיטה
הצהרה- תקנות עבודת נשים
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים כללית
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים לאומית
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מאוחדת
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מכבי
הצהרת מתנדב לעבודה מנהלית
הצטרפות לעמותה לדירוג הטכנאים
הצטרפות לעמותה לקידום מקצועי לדירוג האחיד
הצטרפות לעמותות לדירוג הבכ"מ
חוזר לעובד חדש מוועד העובדים
טופס 101- עובד מנהלי
טופס בקשה לקבלת הלוואה - בנק מזרחי
טופס בקשה לתוספת מעונות
טופס הצהרה על מתן מידע בנושא ביטוחים
טופס התחייבות לשמירת סודיות
טופס נסיעות
טופס פרטי נולד
להורדת מסמך ההנחיות למחשב
מידע לגבי הצטרפות לקרן הפנסיה/ קרן השתלמות/ קופת גמל
עדכון פרטים אישיים
שאלון אישי למועמד מנהלי
שאלון אישי למועמד מנהלי - מערכת עננ"ט
שילוב וסיוע לעובדים ועובדות עם מוגבלות
תבנית לפירסום מכרז פנימי
תמצית סיכונים והוראות בטיחות לעובד חדש