טפסים לעובדים מינהליים ולפי שעות

כללי

בקשה לאישור לימודים באוניברסיטה בשעות העבודה לשנה"ל תשפ"א
בקשה לאישור עבודה מינהלית נוספת תשפ"א
בקשה לאישור תעסוקה אקדמית תשפ"א
בקשה לנסיעה לחו"ל לעובד מנהלי ע"ח תקציב מחקר / תקציב אחר
בקשה לפטור/החזר שכר לימוד במוסד אקדמי אחר
דו"ח הוצאות נסיעות ואש"ל בתפקיד
הכרת נהלי האוניברסיטה
הסדר שעות עבודה
הצהרה- תקנות עבודת נשים
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים כללית
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים לאומית
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מאוחדת
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מכבי
הצהרת מתנדב לעבודה מנהלית
הצטרפות לביטוח בריאות מנהלי
הצטרפות לביטוח חיים ותאונות אישיות
הצטרפות לעמותה לדירוג הבכ"מ
הצטרפות לעמותה לדירוג הטכנאים
הצטרפות לעמותה לקידום מקצועי לדירוג האחיד
חוזר לעובד חדש מוועד העובדים
טופס 101
טופס בחירת קופת פנסיה וקרן השתלמות
טופס בקשה לתוספת מעונות
טופס הצהרה על מתן מידע בנושא ביטוחים
טופס התחייבות לשמירת סודיות
טופס נסיעות
טופס פרטי נולד
עדכון פרטים אישיים
שאלון אישי למועמד מנהלי
תיאור עיסוק
תמצית סיכונים והוראות בטיחות לעובד חדש

העסקה לפי שעות

קישור להורדת הטופס בקשה להעסקת עובד לפי שעות
קישור להורדת הטופס שאלון אישי לסטודנט
קישור להורדת הטופס