טפסים לעובדים מינהליים ולפי שעות

כללי

בקשה לאישור לימודים באוניברסיטה תשע"ט
בקשה לאישור עבודה מנהלית נוספת - תשע"ט
בקשה לאשור תעסוקה אקדמית תשע"ט
בקשה למילוי מקום/ איוש משרה ארעית
בקשה לנסיעה לחו"ל לעובד מנהלי ע"ח תקציב מחקר / תקציב אחר
בקשה לפטור/החזר שכר לימוד במוסד אקדמי אחר
דו"ח הוצאות נסיעות ואש"ל בתפקיד
הצהרה- תקנות עבודת נשים
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים כללית
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים לאומית
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מאוחדת
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מכבי
הצהרת מתנדב לעבודה מנהלית
הצטרפות לביטוח בריאות מנהלי
הצטרפות לביטוח חיים ותאונות אישיות
הצטרפות לביטוח מחלות קשות
הצטרפות לעמותה לדירוג הבכ"מ
הצטרפות לעמותה לדירוג הטכנאים
הצטרפות לעמותה לקידום מקצועי לדירוג האחיד
חוזר לעובד חדש מוועד העובדים
טופס בקשה לתוספת מעונות
טופס נסיעות
טופס פרטי נולד
סירוב לביטוחים קבוצתיים
עדכון פרטים אישיים
קביעת המוטבים- בטוח חיים קבוצתי
שאלון אישי למועמד מנהלי
תיאור עיסוק
תכנית לפיתוח מנהיגות ארגונית תשע"ח לעובדי הסגל המנהלי