טפסים לעובדים מינהליים ולפי שעות

כללי

בקשה לאישור לימודים באוניברסיטה בשעות העבודה לשנה"ל תש"פ
בקשה לאישור לימודים באוניברסיטה תשע"ט
בקשה לאישור עבודה מינהלית נוספת - תש"פ
בקשה לאישור תעסוקה אקדמית תש"פ
בקשה למילוי מקום/ איוש משרה ארעית
בקשה לנסיעה לחו"ל לעובד מנהלי ע"ח תקציב מחקר / תקציב אחר
בקשה לפטור/החזר שכר לימוד במוסד אקדמי אחר
דו"ח הוצאות נסיעות ואש"ל בתפקיד
הצהרה- תקנות עבודת נשים
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים כללית
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים לאומית
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מאוחדת
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מכבי
הצהרת מתנדב לעבודה מנהלית
הצטרפות לביטוח בריאות מנהלי
הצטרפות לביטוח חיים ותאונות אישיות
הצטרפות לעמותה לדירוג הבכ"מ
הצטרפות לעמותה לדירוג הטכנאים
הצטרפות לעמותה לקידום מקצועי לדירוג האחיד
חוזר לעובד חדש מוועד העובדים
טופס בקשה לתוספת מעונות
טופס נסיעות
טופס פרטי נולד
סירוב לביטוחים קבוצתיים
עדכון פרטים אישיים
שאלון אישי למועמד מנהלי
תיאור עיסוק