טפסים לעובדים מינהליים ולפי שעות

כללי

בקשה לאישור לימודים באוניברסיטה תשע"ח
בקשה לאישור עבודה מינהלית נוספת - תשע"ח
בקשה לאישור עבודה מינהלית נוספת לשנת תשע"ז
בקשה לאישור עבודה נוספת באקדמיה לשנה"ל תשע"ז
בקשה לאישור תעסוקה אקדמית תשע"ח
בקשה להחזר נסיעות
בקשה להרשמה לקורס "אתיקה בארגונים"
בקשה להרשמה לקורס "כתיבה מינהלית באנגלית"
בקשה להרשמה לקורס "תקשורת ארגונית"
בקשה למילוי מקום/ איוש משרה ארעית
בקשה לנסיעה לחו"ל לעובד מנהלי ע"ח תקציב מחקר / תקציב אחר
בקשה לפטור/החזר שכר לימוד במוסד אקדמי אחר
דו"ח הוצאות נסיעות ואש"ל בתפקיד
הצהרה- תקנות עבודת נשים
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים כללית
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים לאומית
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מאוחדת
הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מכבי
הצהרת מתנדב לעבודה מנהלית
הצטרפות לביטוח בריאות מנהלי
הצטרפות לביטוח חיים ותאונות אישיות
הצטרפות לביטוח מחלות קשות
הצטרפות לעמותה לדירוג הבכ"מ
הצטרפות לעמותה לדירוג הטכנאים
הצטרפות לעמותה לקידום מקצועי לדירוג האחיד
חוזר לעובד חדש מוועד העובדים
טופס בקשה לתוספת מעונות
טופס פרטי נולד
סירוב לביטוחים קבוצתיים
עדכון פרטים אישיים
קביעת המוטבים- בטוח חיים קבוצתי
שאלון אישי למועמד מנהלי
שאלון אישי לעובד חדש (טופס 101)
תיאור עיסוק