פירוט היחידות שבאחריות כל אחת מהמתאמות

איריס גרצ'וק

אביגיל גדז'
 

דינה אוזן

ליבי אדן

מיכל קייסי

מורן לוי

שרית מוזס

גזברות
 
אגף תפעול ברוקדייל
 
יחידה ללימודים בין תחומיים
 
לשכת רב הקמפוס דוברות
 
מערך פיתוח משאבים עולמי
וועד העובדים
 
הוצאת ספרים דיקאנט הסטודנטים
 
מרכז לחקר המוח
 
מדרשה לנשים
 
חבר הנאמנים
 
 
לשכת המבקר
 
מזכירות אקדמית מינהל הסטודנטים
 
מרכז לתקשוב ומידע
 
מכון הגבוה לתורה למידה מתוקשבת
 
 
לשכת המנכ"ל מזכירות אקדמית
 
פקולטה למדעי היהדות
 
פקולטה להנדסה
 
מנהל המכללות והמכינות מערך קשרי חוץ
 
 
לשכת הנשיא רשות המחקר פקולטה למדעי הרוח
 
פקולטה למדעים מדוייקים + ננוטכנולוגיה
 
מרכז דהן מרכז לוקשטיין
 
 
לשכת הרקטור
 
פקולטה למשפטים
 
  פקולטה למדעי החברה
 
פקולטה למדעי החיים+ אופטומטריה  
לשכה משפטית   שירותי ייעוץ לסטודנט פקולטה לרפואה
 
 
מדור כ"א לתקציב מחקר            
מערך משאבי אנוש            
סגן הרקטור            
סגן נשיא למחקר            
ספרייה מרכזית            
ראש מערך הנשיא