אנשי קשר אוניברסיטת בר אילן- כללי

להלן רשימת אנשי קשר באוניברסיטה עפ"י התחומים השונים:

 • מוקד פניות בנושא ניקיון, ביטחון ואחזקה- 03-5318000
   
 • מחלקת רכש- מר ג'רמי גרנשטיינר, מנהל מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות- 03-5318718
   
 • מחלקת אחזקה- מר שמוליק טייכמן, מנהל מחלקת אחזקה- 03-5318855
   
 • מחלקת ביטחון ובטיחות- מר קובי ביטון, רמ"ח בטחון ובטיחות- 03-5318844
   
 • ביטוחים- גב' נורית חדד- מרכזת תחום ביטוח ולוגיסטיקה- 03-5318535
   
 • ניקיון- מר דוד בן גיגי- רמ"ד שיפור פני אוניברסיטה- 03-5318344
   
 • מחלקת שכר- מר אראל גולדנברג, מנהל מחלקת שכר- 03-5317228
   
 • קקמ"ב ונסיעות לחו"ל- גב' חוי ארנסט, רמ"ד תשלומים במדור תשלומים- 03-5318507