הנחיות להגשת בקשה לגמול השתלמות

עובד שמעוניין להגיש בקשה לגמול השתלמות, יפנה לנציג ועד העובדים בהתאם לדירוג אליו משתייך, לקבלת הנחיות ומידע בנושא הגשת בקשה לגמול השתלמות.

להלן רשימת הנציגים על פי הדירוגים השונים:

דירוג אחיד -גב' לאה קרני טלפון   072-2644885 
דירוג מח"ר גב' שרון מדינה טלפון 077-3063700
דירוג הנדסאים מר אלי מקסימוב טלפון ‎077-3063276‏
דירוג הבכ"מ   גב' אלה מעוז  טלפון 072-2644936
דירוג מהנדסים מר ישראל ברגר, טלפון 03-5318735

עובד יקבל מנציג וועד העובדים טופס בקשה לקבלת גמול השתלמות. על העובד לצרף מסמכים נוספים כגון: תעודות קורסים-נאמן למקור, אישור מעסיק ועוד.

לצורך קבלת אישור מעסיק והחתמת התעודות נאמן למקור, ניתן לפנות לרכזת המטפלת בעובד.
חשוב לזכור שלצורך החתמת מסמכים נאמן למקור יש להגיע עם מסמכי מקור.

העובד יקח מנציג הדירוג הרלוונטי שובר לתשלום האגרה לצורך הגשה לגמול השתלמות וישלם בבנק הדואר.

לאחר התשלום בבנק הדואר, ישלח העובד את טופס הבקשה בצירוף שובר התשלום והמסמכים הנדרשים לכתובת הוועדה הרלוונטית בהתאם לרשום בטופס הבקשה. עובדים השייכים לדירוג האחיד, יעבירו את הטפסים לגב' איילת סולימן, שמטפלת בהעברת החומרים לוועדת גמול השתלמות של דירוג האחיד.

עובד שקיבל אישור על גמול השתלמות מהוועדה יגישו למשאבי אנוש לצורך הסדרת התשלום.