תנאי העסקה ונוכחות - עובדים לפי שעות וסטודנטים

תהליך קליטה-

יישלח אליכם מייל עם קישור לשאלון פרטים אישיים וטופס 101. עליכם למלא את הפרטים הנדרשים כדי שיהיה ניתן לדווח עבורכם מינוי.​

אם קיים חוסר בהירות לגבי אופן מילוי הטפסים יש לפנות ליחידה להעסקת עובדים לפי שעות לשם בירור הנושא, טרם תחילת ההעסקה.

1. סטודנט שהינו מלגאי יכול להיות מועסק אם עומד בכללי המלגות למידע נוסף בנושא זה יש לפנות למזכירות האקדמית.
2. עובד אינו יכול לעבוד במחלקה האקדמית בה הוא לומד.  
• העסקת קרובים- אם יש לך קרובי משפחה המועסקים באוניברסיטה יש לוודא כי ההעסקה עומדת בתנאי הנוהל להעסקת קרובים טרם תחילת ההעסקה.
• יודגש כי לא ניתן להתחיל לעבוד עד לאישור ההעסקה על ידי משאבי אנוש לידיעתך, את האישור יקבל הממונה בהסדרת בקשת מינוי/העסקה עבורך.

שכר-

 1.  שכר סטודנט(סעיף זה רלבנטי להעסקה בתנאי שכר סטודנט ולא בהעסקה שעתית אחרת). 
  העסקת סטודנט לפי תעריף שכר סטודנט – התעריף עומד על שכר מינימום 32.30 ₪ לשעה ברוטו ולו מתווספות:
  4% פדיון דמי חופשה 1.29
  1.44 ₪ פדיון דמי הבראה
  0.73 ₪  פדיון דמי ביגוד                                                                                                                                                                      סה"כ כ- 35.76 ש"ח לשעה

 2. שכר שעתי (סעיף זה רלבנטי להעסקה שעתית לא סטודנטיאלית)                                                                                                         
  התעריף כמופיע בכתב המינוי ולו מתווספות :                                                                                                                                           
    4% פדיון דמי חופשה                                                                                                                                                                     
  דמי הבראה כחוק לאחר שנה

 3. תשלום נסיעות
  העובד יזוכה בתשלום נסיעות בהתאם למקום המגורים במהלך העבודה, אם זקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודתו.  תעריף מקסימלי לתשלום יהיה בהתאם לצו ההרחבה.  עובדים המתגוררים במעונות אינם זכאים להחזר נסיעות. לא ניתן להעביר בקשה רטרואקטיבית להחזר נסיעות

 4. *לתשומת ליבך, החל מהמשכורת הראשונה ישולם רכיב שנקרא: "מפרעת שעות" עבור 2 שעות עבודה שטרם בוצעו ויבוצעו חודש לאחר מכן (כנגד קיזוז תשלום עבורן).

תנאים וזכויות:

פנסיה

העובדים השעתיים זכאיים להפרשות לביטוח פנסיוני על פי התנאים הנ"ל-

המבוטחים בביטוח פנסיוני טרם תחילת העבודה באוניברסיטה והיה להם רצף ביטוחי סמוך לתחילת העבודה זכאותם היא מיום העבודה הראשון וההפרשות יבוצעו רטרואקטיבית לאחר 3 חודשי עבודה ברצף.

לאחר 3 חודשי שכר יש לשלוח למחלקת שכר את המסמכים הבאים-

 דוח הפקדות מהקרן אליה אתם משוייכים, אשר מראה הפקדות סמוך לתחילת העבודה. 

 אם ברצונכם לבצע הפקדות לאחת הקופות הבאות אין צורך לשלוח טופס הצטרפות- הראל גלעד, אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש, ילין לפידות.

 אם הינכם מעונינים שההפרשות יבוצעו לקופה אחרת, יש לשלוח טופס הצטרפות מהקופה.

  *במידה ולא הייתם מבוטחים בביטוח פנסיוני לפני תחילת העבודה, הפרשות לביטוח הפנסיוני יבוצעו לאחר 6 חודשי עבודה ברצף.

ברירת המחדל הינה- אלטשולר שחם. אם אתם מעוניין שההפרשות יבוצעו לקופה אחרת יש לשלוח טופס הצטרפות (פרט לקופות הבאות אליהן אין צורך בטופס- הראל גלעד, אלטשולר שחם , הלמן אלדובי, מיטב דש, ילין לפידות.)

בהתאם להוראות משרד האוצר והגוף הממונה על הביטוח, עובדים שלא בחרו בקרן פנסיה, המעסיק חייב להפריש עבורם סכומים לאחת מקרנות הפנסיה הנבחרות על יד המדינה, אוניברסיטת בר אילן בחרה בחברת אלטשולר –שחם כקרן הפנסיה ברירת מחדל. במסגרת קרן זו נקבעו דמי ניהול 1.49% על ההפקדה השוטפת ו 0.1%  על הצבירה.

יש לשלוח את המסמכים הרלבנטים למייל salary.dept@biu.ac.il

 כאמור במידה ולא תבחרו קרן פנסיה ו/או לא תעבירו טופס ההצטרפות לקרן שבחרתם יועברו הכספים לקרן הפנסיה אלטשולר שחם, קרן ברירת המחדל של האוניברסיטה, לאחר 6 חודשי עבודה רצופים.

כללי דיווח נוכחות - עובדים לפי שעות

*חודש העבודה לעובדים שעתיים מתחיל ב-19 לחודש ומסתיים ב-18. השכר משולם ב-1 לחודש העוקב.

יש לדאוג לקבל כרטיס נוכחות ממדור העסקת עובדים לפי שעות לפני תחילת עבודתכם/ביום עבודתכם הראשון. 

 • העובדים חייבים בהחתמת כרטיס נוכחות בכניסה וביציאה מהעבודה באופן שוטף. עדכונים לדיווחי הנוכחות מתבצעים באמצעות מערכת חילן נט.
 • יש לבצעם במהלך החודש ועד היום האחרון לאותו חודש. עדכונים אלו מצריכים את אישור הממונים. באחריות הממונים לאשר באתר הנוכחות את דיווחי הנוכחות שלכם ביום  ה- 01 לכל חודש. באחריותם לוודא כי הממונים ביצעו אישור שעות העבודה עד לתאריך אחרון לעדכון ואישור הנוכחות מופיע בדף הבית של חילן נט. על מנת קבל תשלום ב-1 לחודש בנוסף יש להקפיד על הזנת העידכונים במערכת וקבלת אישור הממונים עד ה-18 לכל חודש. 
 • כניסה למערכת חילן נט בקישור.
 • להלן קישור למדריך למשתמש למערכת, (אפשר להתקין אפליקציית "חילן מובייל", קוד מוסד לצורך ההתקנה: 5063), בכניסה לחילנט, שם המשתמש: ת.ז. שלך, יש לבחור "שכחתי סיסמא" ולהגדיר סיסמא חדשה.

מתכונת העבודה - עובדים לפי שעות:

 • שבוע העבודה באוניברסיטה הוא בין הימים א'- ה'. עבודה בימי ו' תהיה בתיאום ואישור הממונה.
 • מתכונת העבודה היא גמישה ובתיאום עם הממונה.
 • יום עבודה הינו מינימום שעתיים ומקסימום 8 שעות. (ניתן לפצל שעות במהלך היום). חריגה משעות אלה מחייבת אישור מראש של מנהל היחידה ולא תשולם ללא אישור זה.אין להעסיק עובד מעל 12 שעות ביום.
 • אין לעבוד מעבר למכסת שעות העבודה החודשית הקבועה במינוי. עבודה מעבר למכסה לא תשולם.
 • עבודה בימים שבהם האוניברסיטה סגורה, מחייבת אישור מראש של הממונה ואגף משאבי אנוש, ולא תשולם ללא אישור זה.

תשלום ימי חג
ישנם 9 ימי חג בשנה המזכים בתשלום חג: ראש השנה - א' ב' תשרי, יום כיפור, חג סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון וחג שני של פסח, יום העצמאות ושבועות.
התשלום מתבצע על לפי ממוצע שעות העבודה יומיות בשלושת החודשים שקדמו לחג ובכפוף לקריטריונים הבאים:
אם החג אינו חל ביום שישי, שבת, וותק של לפחות 3 חודשים במוסד.

אם הנכם מבקשים לקבל את תשלום ימי החג לפי לוח חגים מוסלמי או נוצרי אנא עדכנו את המדור להעסקת עובדים שעתיים. 

תשלום בגין מחלה
עובדים שעתיים  צוברים שעות מחלה של 1.5 ימים לכל חודש עבודה בכפוף לממוצע השעות היומי שבצע ב- 3 החודשים שקדמו לדיווח ימי המחלה. אם ​נעדרתם מפאת מחלה עליכם לדווח היעדרות זו במערכת חילן נט ולצרף אישור מחלה מהרופא המטפל. הדיווח יאושר סופית ע"י הממונה והתשלום יבוצע כחוק.
מחלה בגין ימי עבודה בלבד (לא כולל שישי, שבת, שבתון וחג).