נהלים

אנו שמחים לעדכן את ציבור העובדים על השקת אתר נהלי האוניברסיטה אשר יחליף את מאגר הנהלים המוצג כיום במערכת הלוטוס נוטס.

האתר נמצא כיום בהרצה עד אשר כל הנהלים יועברו ממאגר הנהלים בלוטוס נוטס לאתר.

האתר בא לשרת את עובדי האוניברסיטה המנהליים והאקדמיים וכולל את הוראות ההנהלה המבטאים את מדיניות האוניברסיטה.

הוראות הנהלה נועדו לסייע בקביעת דפוסי עבודה אשר באמצעותן מגדירה האוניברסיטה את סדרי הניהול,

הארגון, תהליכי העבודה, הגורמים ובעלי התפקידים האחראים לביצועם.

 

אופן הכניסה לאתר:

הכניסה מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמה כמו בכניסה ל outlook.

עובד מנהלי – ניתן לראות מהו שם המשתמש בעמודה "כינוי" בפנקס הכתובות הארגוני המופיע ב- outlook – תמיכה טכנית באמצעות פניה במערכת "הדס" קטגוריה "תמיכה אפליקטיבית".

עובד אקדמי – ניתן לראות מהו שם המשתמש במערכת אינ-בר המופיע בתפריט "קודי משתמש" – תמיכה טכנית באמצעות פניה ליועץ המחשוב במחלקה.

לאתר נהלי האוניברסיטה - לחץ כאן