זכאות לגמול השתלמות

עובד שלומד קורסים והשתלמויות עם רקע מקצועי, בהיקף של מכסת שעות הנדרשת לפי הכללים, זכאי להגיש בקשה לוועדה לגמול השתלמות.

ועדות גמול ההשתלמות הינן חיצוניות לאוניברסיטה ונפרדות לכל דירוג מקצועי. הן פועלות בהתאם לקווים מנחים, שעוגנו בהסכמים קיבוציים הנחתמים בין המעסיקים לבין האיגודים המקצועיים במשק.

אחד התנאים להכרה בלימודים לצורכי גמול הוא קיום קשר בין תוכן הקורסים בהם השתתף העובד לבין תחום תפקידו.

עובד רשאי לבחור בהשתלמות המתאימה לו מבין מגוון האפשרויות המציעות לימודים למטרת גמול השתלמות - במכללות, מרכזים ומכונים מקצועיים ואקדמיים ברחבי הארץ בנוסף לקורסים שמקיים אגף משאבי אנוש.

להלן טבלה המפרטת את מספר שעות הלימוד שיש לצבור לצורכי גמול על פי הדירוגים השונים

דירוג אחיד

גמול מכסת שעות לימוד נדרשת לפי שנות וותק בתחום העיסוק
א' עד 1 שנה - 1200
עד שנתיים - 1100
עד 4 שנים - 1000
עד 6 שנים - 900
עד 8 שנים - 800
עד 10 שנים - 700
עד 12 שנים - 600
מ-12 שנים ומעלה - 500
ב'

סה"כ 120 שעות, שמתחלקים ל- 3 פעימות לימוד עם תקופת המתנה של חצי שנה בין כל פעימה:
פעימה א' - 40 
פעימה ב' - 40 
פעימה ג' - 40 

דירוגים מח"ר, טכנאים ומהנדסים

דירוג  
מח"ר לקריטריונים של דרוג המח"ר
טכנאים לקריטריונים של דרוג הטכנאים
מהנדסים לקריטריונים של דרוג המהנדסים

דירוג הבכ"מ

גמול מכסת שעות
א' 400 או פוסט-דוקטורט של שנה אחת לפחות
ב' 400 או פוסט-דוקטורט של שנתיים לפחות, כאשר על כל צבירה של 100 שעות ניתן להגיש בקשה לגמול
1% 100 שעות, לאחר שנצברו 800 שעות במסגרת גמול א' ו-ב'

לקבלת הכללים המלאים ניתן לפנות לנציגי הוועד:

דירוג אחיד -גב' לאה קרני טלפון   072-2644885 
דירוג מח"ר גב' שרון מדינה טלפון 077-3063700
דירוג הנדסאים/טכנאים מר אלי מקסימוב טלפון 077-3063276
דירוג הבכ"מ   גב' אלה מעוז  טלפון 072-2644936
דירוג מהנדסים מר ישראל ברגר, טלפון 03-5318735

להנחיות להגשת בקשה לגמול השתלמות.