פירוט היחידות שבאחריות כל אחת מהמתאמות- סגל אקדמי

יעל סירי לירון נונה קרן שחר לילך אלטמירנו
הפקולטה למדעי הרוח הפקולטה למדעי היהדות הפקולטה למדעי החברה הפקולטה לרפואה
תלמידי מחקר בכל הפקולטות לימודים בין תחומיים דיקאנט הסטודנטים מג"ל
  הפקולטה למדעים מדוייקים מערך לתוכניות ייעודיות מד"ל
  הפקולטה למדעי החיים   מדריכים בשדה במדעי החברה
  הפקולטה להנדסה    
  הפקולטה למשפטים