פירוט היחידות שבאחריות כל אחת מהמתאמות- סגל אקדמי

יעל סירי לירון נונה קרן שחר לילך אלטמירנו
הפקולטה למדעי הרוח הפקולטה למדעי היהדות הפקולטה למדעי החברה הפקולטה לרפואה
תלמידי מחקר בכל הפקולטות פרט להנדסה לימודים בין תחומיים הפקולטה לחינוך מג"ל
  הפקולטה למדעי החיים דיקאנט הסטודנטים מד"ל
  הפקולטה להנדסה מערך לתוכניות ייעודיות הפקולטה למדעים מדוייקים
  הפקולטה למשפטים תלמידי מחקר בפקולטה להנדסה