פירוט היחידות שבאחריות כל אחת מהמתאמות- סגל אקדמי

יעל סירי מיכל יעקובסון לירון נונה קרן שחר לילך אלטמירנו
הפקולטה למדעי הרוח מג"ל הפקולטה למדעי היהדות הפקולטה למדעי החברה הפקולטה לרפואה
  מד"ל לימודים בין תחומיים דיקאנט הסטודנטים  
    הפקולטה למדעים מדוייקים מערך לתוכניות ייעודיות  
    הפקולטה למדעי החיים    
    הפקולטה להנדסה    
    הפקולטה למשפטים