העסקת עובדים לפי שעות

היחידה להעסקת עובדים לפי שעות נותנת מענה לפניות היחידות השונות באוניברסיטה המבקשות להעסיק סטודנטים לפי שעות.

היחידה מטפלת בהשמת סטודנטים ליחידה או לפקולטה, בהתאם לכללים המקובלים.  

היחידה מטפלת בסטודנט מקליטתו לעבודה עד סיום עבודתו, בכל התחומים הנדרשים: הפקת מינוי, טיפול בגיליון נוכחות, העברת עדכונים ליחידת משכורת לצורך תשלום שכרו, סיום עבודה.

גיליון נוכחות מופק ומופץ בתחילת כל חודש. המשכורת החודשית משולמת על פי גיליון נוכחות מעודכן.

* סטודנט המעוניין להגיש מועמדות ולהיכלל במאגר הסטודנטים, יגיש את מועמדותו באמצעות לוח דרושים.

מיקום היחידה

בניין מנהלה, 402
קומה 1-, חדרים 65,64

סגל היחידה

מר שרית מוזס- רמ"ד העסקת עובדים לפי שעות.
גב' אביגיל גדז' - רכזת כ"א מינהלי.

גב' שלומית מנור- רכזת כ"א לפי שעות.

פרטי התקשרות

טלפון - 03-5318521
פקס - 03-7384204
כתובת מייל - mador.shaot@biu.ac.il