מידע למועמד - מכרז פנימי

איוש משרה מנהלית מחייב הליך פרסום של מכרז פנימי המיועד לעובדי האוניברסיטה המנהליים.

מכרזים פנימיים מפורסמים באתר של מערך משאבי אנוש בלוח הדרושים למשך שבוע ימים בלבד.

צפייה במכרזים פנימיים מתאפשרת רק לעובדים מנהליים של האוניברסיטה וכדי לצפות בהם או להגיש מועמדות יש להיכנס לאתר באמצעות סיסמה.

ניתן להגיש מועמדות במהלך שבוע פרסום המכרז באמצעות לחצן "הגשת מועמדות" המופיע בתחתית כל מכרז, על המועמד למלא את כלל הפרטים המופיעים בשאלון ולצרף קורות חיים עדכניים.

בסיום תקופת פרסום המכרז, יועברו קורות החיים של הפונים ממשאבי אנוש לועדת המיון והבחירה לצורך מיון ובחינת המועמדים בהתאם לדרישות המכרז.

מועמדים מתאימים בלבד, העונים על דרישות הסף של המכרז, יזומנו לראיונות במסגרת ועדת המיון והבחירה.

 

לשאלות ובירורים בנושא, ניתן לפנות לגב' איריס רובין בטלפון 03-5318534, במייל bijobs@biu.ac.il.