עובדי אגף משאבי אנוש

לשכת סמנכ"ל
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר מאור פינקו סמנכ"ל משאבי אנוש 03-5318534 8534 03-6357932
גב' איריס רובין פרופיס מרכזת לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש 03-5318534 8534 03-6357932
גב' ליבי אדן מרכזת מערך משאבי אנוש מינהלי ומשתמש מפתח 03-5317601 7601 03-7384112
גב' דינה אוזן רכזת משאבי אנוש מינהלי וועדות קבלה 03-7384388 4388 03-7384072
גב' אביגיל גדז' רכזת משאבי אנוש מינהלי 03-5318521 8521 03-7384072
גב' איריס גרצ'וק רכזת משאבי אנוש מינהלי וועדות 077-3063013 3013 03-7384072
גב' יערה יעקובסון רכזת משאבי אנוש מינהלי 03-7384389 4389 03-7384112
גב' אירה מסלר רכזת משאבי אנוש מינהלי 03-7384722 4722 03-7384072
גב' מיכל קייסי רכזת משאבי אנוש מינהלי 077-3063016 3016 03-7384072
גב' מיכל ריכטר מנהלת יחידת נהלים ופרויקטים 03-5317600 4320 03-7384274
מר יוסף אנגלסמן מתנדב 03-7384580 4580 03-7384112
מערך כ"א מינהלי
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' נעה בן- דב עוזרת ראשית לסמנכ"ל משאבי אנוש והממונה על העמדת מידע לציבור 03-5318522/19 8522 03-7384072
גב' שלומית עמיר מתאמת ביחידת משאבי אנוש סגל מינהלי 03-5317652/8519 7652 03-7384072
מדור נוכחות
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' גילה שמש רמ"ד רישום ובקרת נוכחות 077-3063010 3010 03-7384072
גב' לימור אברמוביץ רכזת בקרה ומעקב נוכחות עובדים 077-3063011 3011 03-7384189
גב' שושי ליס רכזת בקרה ומעקב נוכחות עובדים 077-3063014 3014 03-7384189
מדור העסקת עובדים לפי שעות
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' שרית מוזס רמ"ד העסקת עובדים לפי שעות 077-3063264 3264 03-7384112
גב' אביגיל גדז' רכזת משאבי אנוש מנהלי 03-5318521 8521 03-7384072
גב' שלומית מנור רכזת כ"א לפי שעות באגף משאבי אנוש 03-5317603 7603 03-7384072
מחלקה לפיתוח ארגוני, הדרכה ורווחה
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר אוריאל רייך מנהל המחלקה לפיתוח ארגוני הדרכה ורווחה במשאבי אנוש 03-5318471 8471 03-7384274
גב' הדס בראון אחראית השתלמויות והדרכה 03-5317979 7979 03-7384274
גב' אושרת קאופמן רכזת המחלקה לפיתוח ארגוני, הדרכה ורווחה 03-5317600 7600 03-7384274
גב' פרי (פרידה) כהן מנהלת פרוייקטים במחלקה לפיתוח ארגוני, הדרכה ורווחה 03-5318020 8020 03-7384274
יחידת משאבי אנוש סגל אקדמי
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' מיכל יעקובסון מנהלת יחידת משאבי אנוש סגל אקדמי 03-5318533/8196 3009 03-7384073
גב' יעל סירי-מעודד עוזרת מנהלת יחידת משאבי אנוש סגל אקדמי 03-5318213/8533 3008 03-7384073
גב' קרן שחר רכזת כ"א ביחידת משאבי אנוש סגל אקדמי 03-5318533/8196 3191 03-7384073
גב' לירון נונה-מלכה רכזת כ"א ביחידת משאבי אנוש סגל אקדמי 03-5318533/8196 3192 03-7384073
גב' לילך אלטמירנו מתאמת ביחידת משאבי אנוש סגל אקדמי 03-5318533/8196 3007 03-7384073
גב' רות מרדכי מדר עובדת רווחה ביחידת משאבי אנוש סגל אקדמי 03-5318511 8511 03-7384073
מדור כ"א מחקר
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' רונית צארום רמ"ד כ"א מחקר 03-7384338 4338 077-3643681
גב' ג'קלין נבנצל רכזת כ"א לפי שעות במדור כ"א מחקר 03-7384346 4346 077-3643681
גב' מרינה סיליצקי רכזת כ"א לפי שעות במדור כ"א מחקר 03-7384330 4330 077-3643681
ד"ר אלי קון רכז כ"א לפי היקף משרה במדור כ"א מחקר 03-7384332 4332 077-3643681
משתמשי על למערכת מכלול משאבי אנוש
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר אליעד שטרובך מנתח מערכות HR באגף משאבי אנוש 03-5318191 8191 03-6357932
מחלקת שכר
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר אראל גולדבנרג מנהל מחלקת שכר 03-5317228 7228 03-7384100
מר ראובן כהן עוזר ראשי לסמנכ"ל משאבי אנוש לעינייני שכר 03-5317978 7978 03-7384100
גב' מירב טנצר מתאמת מחלקת שכר 03-5317007 7007 03-7384100
גב' אביבה כהן מתאמת במחלקת שכר 03-7384561 4561 03-7384100
גב' עפרה בוקסנבאום חשבת שכר (סגל מנהלי) 03-5318498 8498 03-7384100
גב' צפורה גיל חשבת שכר (סגל מנהלי) 03-5317389 7389 03-7384100
גב' דינה בסכס חשבת שכר (מורים מן החוץ ועובדי שעות) 03-7384552 4552 03-7384100
גב' לאה פרידמן חשבת שכר (מורים מן החוץ ועובדי שעות) 03-5318758 8758 03-7384100
מר רועי גרינשטיין סגן מנהל מחלקת שכר 03-5318489 8489 03-7384100
גב' מאירה מאנע חשבת שכר (אקדמי) 03-7384635 4635 03-7384100
גב' ורד מוזס רכזת שכר (אקדמי) 03-5318499 8499 03-7384100
גב' אביגיל אבזבקי חשבת שכר (פיצויים) 03-5317977 7977 03-7384100
גב' הדס צדוביץ' חשבת שכר (פיצויים) 03-7384590 4590 03-7384100