עובדי המערך

לשכת סמנכ"ל
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר מאור פינקו סמנכ"ל משאבי אנוש 03-5318534 8534 03-6357932
גב' איריס רובין פרופס מתאמת לשכת הסמנכ"ל למנהל ולמשאבי אנוש 03-5318534 8534 03-6357932
גב' ליבי אדן רכזת כ"א מינהלי ומשתמש מפתח 03-5317601 7601 03-7384112
גב' דינה אוזן רכזת כ"א מינהלי וועדות קבלה 03-5318522/19 6376 03-7384072
גב' אביגיל גדז' רכזת כ"א מינהלי 03-5318521 8521 03-7384072
גב' איריס גרצ'וק רכזת כ"א מינהלי וועדות 03-5318522/19 6372 03-7384072
גב' מורן לוי רכזת כ"א מינהלי 03-7384389 4389 03-7384112
גב' שרית מוזס רכזת כ"א מינהלי 03-7384387 4387 03-7384112
גב' אירה מסלר רכזת כ"א מינהלי 03-5318522/19 6375 03-7384072
גב' מיכל קייסי רכזת כ"א מינהלי 03-5318522/19 6378 03-7384072
גב' מיכל ריכטר מנהלת יחידת נהלים ופרויקטים 03-5317600 4320 03-7384274
מערך כ"א מינהלי
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' נעה בן- דב עוזרת ראשית לסמנכ"ל משאבי אנוש והממונה על העמדת מידע לציבור 03-5318522/19 8522 03-7384072
גב' תמר סדלינסקי מרכזת המערך 03-5318522/19 8522 03-7384072
מדור נוכחות
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' גילה שמש רמ"ד רישום ובקרת נוכחות 03-5317720 6373 03-7384072
גב' לימור אברמוביץ רכזת מעקב יתרות וניכויים מהשכר 03-5317720 6342 03-7384189
גב' שושי ליס רכזת עדכוני נוכחות והיעדרויות 03-5317720 6374 03-7384189
מדור העסקת עובדים לפי שעות
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר יוסי אנגלסמן רמ"ד העסקת עובדים לפי שעות 03-5318521 6281 03-7384204
גב' אביגיל גדז' רכזת כ"א 03-5318521 8521 03-7384072
גב' מרגריטה בר רכזת כ"א לפי שעות 03-5318521 4580 03-7384204
גב' שלומית מנור רכזת כ"א לפי שעות באגף משאבי אנוש 03-7387603 7603 03-7384072
מדור פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר אוריאל רייך רמ"ד פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה במערך משאבי אנוש 03-5318471 8471 03-7384274
גב' הדס בראון אחראית השתלמויות והדרכה 03-5317979 7979 03-7384274
גב' אושרת קאופמן רכזת פיתוח ארגוני, רווחה והדרכה 03-5317600 7600 03-7384274
מערך כ"א אקדמי
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' אורית ריגר מנהלת יחידת כ"א סגל אקדמי 03-5318533 8533 03-7384073
גב' יעל סירי-מעודד עוזרת מנהלת יחידת כ"א סגל אקדמי 03-5318213 8213 03-7384073
גב' מיכל יעקובסון מרכזת יחידת כ"א סגל אקדמי 03-5318533 8533 03-7384073
גב' קרן שחר רכזת כ"א ביחידת כ"א סגל אקדמי במערך משאבי אנוש 03-5318533 6330 03-7384073
גב' לירון נונה-מלכה רכזת כ"א ביחידת כ"א סגל אקדמי במערך משאבי אנוש 03-5318533 8533 03-7384073
גב' לילך אלטמירנו מזכירה במערך כ"א אקדמי 03-5318532 6794 03-7384073
גב' רות מרדכי מדר עובדת רווחה של הסגל האקדמי 03-5318511 8511 03-7384073
יחידת כ"א ע"ח תקציבי מחקר
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר צביקה פרנקל ראש מדור כ"א להעסקת עובדים על חשבון תקציבי מחקר 03-7384332 4332 03-7384177
גב' רונית צארום רכזת כ"א ביחידת כ"א ע"ח תקציבי מחקר 03-7384338 4338 03-7384177
גב' ג'קלין נבנצל רכזת כ"א לפי שעות ביחידת כ"א ע"ח תקציבי מחקר 03-7384346 4346 03-7384177
גב' מרינה סיליצקי רכזת כ"א לפי שעות ביחידת כ"א ע"ח תקציבי מחקר 03-7384330 4330 03-7384177
משתמשי על למערכת מכלול משאבי אנוש
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר אליעד שטרובך מנתח מערכות HR באגף משאבי אנוש 03-5318191 8191 03-6357932