עובדי המערך

לשכת סמנכ"ל
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר מאור פינקו סמנכ"ל משאבי אנוש 03-5318534 8534 03-6357932
גב' יערה יעקובסון מרכזת לשכת הסמנכ"ל למנהל ולמשאבי אנוש 03-5318534 8534 03-6357932
מערך משאבי אנוש
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' נעה בן- דב עוזרת ראשית לסמנכ"ל משאבי אנוש ומנהלת מערך משאבי אנוש מינהלי 03-5318522/19 8522 03-7384072
גב' תמר סדלינסקי מרכזת המערך 03-5318522/19 8522 03-7384072
גב' אירה מסלר מזכירת המערך ורכזת כ"א 03-5318522/19 6375 03-7384072
גב' שרית מוזס רכזת כ"א 03-7384387 4387 03-7384112
רכזות כ"א
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' ליבי אדן רכזת כ"א ומשתמש מפתח 03-5317601 7601 03-7384112
גב' דינה אוזן רכזת כ"א וועדת קבלה 03-5318522/19 6376 03-7384072
גב' אביגיל גדז' רכזת כ"א 03-5318521 8521 03-7384072
גב' איריס גרצ'וק רכזת כ"א וועדות 03-5318522/19 6372 03-7384072
גב' מיכל קייסי רכזת כ"א 03-5318522/19 6378 03-7384072
גב' מורן לוי רכזת כ"א 03-7384389 4389 03-7384112
נוכחות
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' גילה שמש רמ"ד רישום ובקרת נוכחות 03-5317720 6373 03-7384072
גב' לימור אברמוביץ רכזת מעקב יתרות וניכויים מהשכר 03-5317720 6342 03-7384189
גב' שושי ליס רכזת עדכוני נוכחות והיעדרויות 03-5317720 6374 03-7384189
תעסוקת עובדים לפי שעות
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר יוסי אנגלסמן רמ"ד העסקת עובדים לפי שעות 03-5318521 6281 03-7384204
גב' אביגיל גדז' רכזת כ"א 03-5318521 8521 03-7384072
גב' מרגריטה בר רכזת כ"א לפי שעות 03-5318521 4580 03-7384204
מדור פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר אוריאל רייך רמ"ד פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה במערך משאבי אנוש 03-5318471 8471 03-7384274
גב' הדס בראון אחראית השתלמויות והדרכה 03-5317979 7979 03-7384274
גב' אושרת קאופמן רכזת פיתוח ארגוני, רווחה והדרכה 03-5317600 7600 03-7384274
יחידת כ"א סגל אקדמי
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' אורית ריגר מנהלת יחידת כ"א סגל אקדמי 03-5318533 8533 03-7384073
גב' יעל סירי-מעודד עוזרת מנהלת יחידת כ"א סגל אקדמי 03-5318213 8213 03-7384073
גב' מיכל יעקובסון מרכזת יחידת כ"א סגל אקדמי 03-5318533 8533 03-7384073
גב' קרן שחר רכזת כ"א ביחידת כ"א סגל אקדמי במערך משאבי אנוש 03-5318533 8533 03-7384073
גב' לירון נונה-מלכה רכזת כ"א ביחידת כ"א סגל אקדמי במערך משאבי אנוש 03-5318533 8533 03-7384073
גב' רות מרדכי מדר עובדת רווחה של הסגל האקדמי 03-5318511 8511 03-7384073
מדור כ"א להעסקת עובדים על חשבון תקציבי מחקר
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר צביקה פרנקל ראש מדור כ"א להעסקת עובדים על חשבון תקציבי מחקר 03-7384332 4332 03-7384177
גב' רונית צארום מתאמת העסקת עובדים בהיקף משרה ומזכירה 03-7384338 4338 03-7384177
גב' ג'קלין נבנצל מתאמת העסקת עובדים לפי שעות 03-7384346 4346 03-7384177
גב' מרינה סיליצקי מתאמת העסקת עובדים לפי שעות 03-7384330 4330 03-7384177
משתמשי על למערכת מכלול משאבי אנוש
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר רן שני משתמש על למערכות משאבי אנוש 03-5317603 7603 03-6357932
מר אליעד שטרובך משתמש מפתח למערכת מכלול משאבי אנוש 03-5318191 8191 03-6357932