עובדי אגף משאבי אנוש

לשכת סמנכ"ל
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר מאור פינקו סמנכ"ל משאבי אנוש 03-5318534 8534 03-6357932
גב' איריס רובין פרופס מתאמת לשכת הסמנכ"ל למנהל ולמשאבי אנוש 03-5318534 8534 03-6357932
גב' ליבי אדן רכזת כ"א מינהלי ומשתמש מפתח 03-5317601 7601 03-7384112
גב' דינה אוזן רכזת כ"א מינהלי וועדות קבלה 03-5318522/19 6376 03-7384072
גב' אביגיל גדז' רכזת כ"א מינהלי 03-5318521 8521 03-7384072
גב' איריס גרצ'וק רכזת כ"א מינהלי וועדות 03-5318522/19 6372 03-7384072
גב' יערה יעקובסון רכזת כ"א מינהלי 03-7384389 4389 03-7384112
גב' אירה מסלר רכזת כ"א מינהלי 03-5318522/19 6375 03-7384072
גב' מיכל קייסי רכזת כ"א מינהלי 03-5318522/19 6378 03-7384072
גב' מיכל ריכטר מנהלת יחידת נהלים ופרויקטים 03-5317600 4320 03-7384274
מערך כ"א מינהלי
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' נעה בן- דב עוזרת ראשית לסמנכ"ל משאבי אנוש והממונה על העמדת מידע לציבור 03-5318522/19 8522 03-7384072
גב' תמר סדלינסקי מרכזת המערך 03-5318522/19 8522 03-7384072
מדור נוכחות
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' גילה שמש רמ"ד רישום ובקרת נוכחות 03-5317720 6373 03-7384072
גב' לימור אברמוביץ רכזת בקרה ומעקב נוכחות עובדים 03-5317720 6342 03-7384189
גב' שושי ליס רכזת בקרה ומעקב נוכחות עובדים 03-5317720 6374 03-7384189
מדור העסקת עובדים לפי שעות
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' שרית מוזס רמ"ד העסקת עובדים לפי שעות 03-5318521 6281 03-7384112
גב' אביגיל גדז' רכזת כ"א 03-5318521 8521 03-7384072
גב' שלומית מנור רכזת כ"א לפי שעות באגף משאבי אנוש 03-7387603 7603 03-7384072
מדור פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר אוריאל רייך רמ"ד פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה במערך משאבי אנוש 03-5318471 8471 03-7384274
גב' הדס בראון אחראית השתלמויות והדרכה 03-5317979 7979 03-7384274
גב' אושרת קאופמן רכזת פיתוח ארגוני, רווחה והדרכה 03-5317600 7600 03-7384274
גב' פרי (פרידה) כהן מנהלת פרוייקטים במדור פיתוח ארגוני, הדרכה ורווחה 035318020 8020 03-7384274
מערך כ"א אקדמי
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' אורית ריגר מנהלת יחידת כ"א סגל אקדמי 03-5318533 8533 03-7384073
גב' יעל סירי-מעודד עוזרת מנהלת יחידת כ"א סגל אקדמי 03-5318213 8213 03-7384073
גב' מיכל יעקובסון מרכזת יחידת כ"א סגל אקדמי 03-5318533 8533 03-7384073
גב' קרן שחר רכזת כ"א ביחידת כ"א סגל אקדמי במערך משאבי אנוש 03-5318533 6330 03-7384073
גב' לירון נונה-מלכה רכזת כ"א ביחידת כ"א סגל אקדמי במערך משאבי אנוש 03-5318533 8533 03-7384073
גב' לילך אלטמירנו מתאמת במערך כ"א אקדמי 03-5318533 6794 03-7384073
גב' רות מרדכי מדר עובדת רווחה של הסגל האקדמי 03-5318511 8511 03-7384073
מדור כ"א מחקר
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
גב' רונית צארום רמ"ד כ"א מחקר 03-7384338 4338 03-7384177
גב' ג'קלין נבנצל רכזת כ"א לפי שעות במדור כ"א מחקר 03-7384346 4346 03-7384177
גב' מרינה סיליצקי רכזת כ"א לפי שעות במדור כ"א מחקר 03-7384330 4330 03-7384177
משתמשי על למערכת מכלול משאבי אנוש
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר אליעד שטרובך מנתח מערכות HR באגף משאבי אנוש 03-5318191 8191 03-6357932
מחלקת שכר
שם תפקיד טלפון חיצוני טלפון פנימי פקס
מר ראובן כהן מנהל מחלקת שכר 03-5318497 8497 03-7384100
גב' מירב טנצר מתאמת מחלקת שכר 03-5317007 7007 03-7384100
גב' אביבה כהן מתאמת במחלקת שכר 03-7384561 4561 03-7384100
גב' עפרה בוקסנבאום חשבת שכר (סגל מנהלי) 03-5318498 8498 03-7384100
גב' צפורה גיל חשבת שכר (סגל מנהלי) 03-5317389 7389 03-7384100
גב' דינה בסכס חשבת שכר (עובדי שעות) 03-7384552 4552 03-7384100
גב' לאה פרידמן חשבת שכר (עובדי שעות) 03-5318758 8758 03-7384100
מר רועי גרינשטיין סגן מנהל מחלקת שכר 03-5318489 8489 03-7384100
מר אראל גולדבנרג מרכז מחלקת שכר 03-5318499 8499 03-7384100
גב' אביגיל אבזבקי חשבת שכר (פיצויים) 03-5317977 7977 03-7384100
גב' הדס צדוביץ' חשבת שכר (פיצויים) 03-5314590 4590 03-7384100