מרכזת רווחת הפרט ומחוברות ארגונית

גב' אושרת קאופמן

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: