זכאות ליציאה לימי השתלמות בשכר

עובד שעומדים לזכותו ימי השתלמות (על פי הטבלה שבהמשך) זכאי לנצל אותם בהתאם לכללים הבאים: 

ההשתלמות מאורגנת על ידי מוסד מוכר

משאבי אנוש אשרו השתתפותו  

עובד המציא אישור או תעודה בסיום ההשתלמות

לעובד יתאפשר להשתתף בהשתלמויות בתחום העיסוק הישיר או הרחב של תפקידו. סוגי ההשתלמויות הן:

ימי עיון

כנסים מקצועיים

השתלמות בארץ או בחו"ל

קורסים בני מספר ימים רצופים או ימים שאינם רצופים או מספר שעות מדי שבוע.

סמינרים המאורגנים ע"י האיגודים המקצועיים 

ימי סיור מקצועיים

  • ככלל, יאושרו השתלמויות רק בימים ובשעות שאינם חופפים להשתלמות נוספת.
  • עובד אינו רשאי לנצל ימי השתלמות מעבר למכסת הימים העומדים לרשותו.

ימי הזכאות ליציאה להשתלמות בשכר בהתאם לדירוגים השונים:

דירוג

דרגה

מס' הימים הנצברים בשנה

צבירה מקסימאלית

מח"ר

8-9

10

90

מח"ר

10-11

12

90

מח"ר

12 ומעלה

15

90

אחיד

אין זכאות

מהנדסים

8-9

10

90

מהנדסים

10-11

12

90

מהנדסים

12 ומעלה

15

90

טכנאים והנדסאים

8-9

10

90

טכנאים והנדסאים

10-11

12

90

טכנאים והנדסאים

12 ומעלה

15

90

בכ"מ

 

8

24 (עד 4 ימים בשנה ועד 6 שנים)

 

לתשומת לב: השתלמויות או קורסים בהם המעסיק מחייב את העובד להשתתף, על מנת לרכוש מידע חיוני חדש לצורך מילוי התפקיד, לא ייכללו במניין ימי ההשתלמות האלה.